Kompozitori


Đovani Pjerljuđi da Palestrina
Orlando di Laso
Gregor Fridrih Hendel
Johan Sebastijan Bah
Đuzepe Toreli
Arkanđelo Koreli
Jan Valclav Štamic
Franc Jozef Hajdn
Volfgan Amadeus Mozart
Ludvig van Betoven
Franc Šubert
Robert Šuman
Karl Marija fon Veber
Feliks Mendelson Bartoldi
Frederik Šopen
Franc List
Hektor Berlioz
Đokaino Rosini
Đuzepe Verdi
Šarl Guno
Žorž Bize
Žak Ofenbah
Johan Štarus
Johan Štraus (mlađi)
Rihart Vagner
Johans Brams
Rihard Štraus
Maihail Ivanovič Glinka
Milij Balakrijev
Cezar Kjui
Modest Petrovič Musorgski
Nikolaj Rimski Korsakov
Aleksandar Borodin
Petar Iljič Čajkovski
Bedžih Smetana
Antonjin Dvoržak
Edvag Grig
Kornelije Stanković
Josif Marinković
Stevan Stojanović Mokranjac
Klod Debisi
Moris Ravel
Igor Stravinski
Bendžamin Britn
Luj Armstrong
Džordž Geršvin
Petar Konjović
Miloje Milojević
Vasilije Mokranjac
Dušan Rodić
Rihard Štraus
    Rođen u Nemačkoj, Rihard Štraus prilično rano dobija muzičko obrazovanje od svog oca, horniste. Tu je tajna njegovih kompozicija u kojima dominira horna. Njegova dva koncerta za hornu nezaobilazna su u svakom repertoaru za ovaj instrument, a neki neverovatno teški i herojski solo delovi za hornu iz njegovih orkestarskih kompozicija, zaslužna su što je Rihard Štraus postao najomiljeniji kompozitor hornista celog sveta.
     Štraus je čvrsto verovao da, posle Vagnera, nije više moguće praviti muziku na stari, uobičajeni način. “Od sada,” pisao je “neće više biti besciljnog pravljenja fraza… i više neće biti simfonija”.
    Štraus je budućnost video u programskoj muzici - muzici koja donosi priču, koja govori o nečemu. Ove kompozicije nazivao je simfonijskim poemama Štraus je bio najveći zastupnik simfonijske poeme. Među njegovim najboljim po nama jesu: Don Huan ( Don Juan), Don Kihot ( Don Quixote ),Život heroja ( Ein Heldenleben ), Tako je govorio Zaratustra ( Also sprach Zarathustra ) i Smrt i preobraženje ( Tod und Verklärung ).
     Štraus je takođe bio i istaknuti dirigent, što možda obja šnjava činjenicu da je bio jedan od retkih kompozitora koji su još tokom života postali čuveni i bogati. Iako je bio muzički genije, to ne dolazi do izražaja u njegovom dirigovanju. Dirigovao je sedeći, trezveno, bezizražajno, njegov se štapić bez entuzijazma kretao kroz vazduh.

Poslušajte:
  • Don Huan( Don Juan)
  • Smrt i preobraženje( Tod und Verklärung)
  • Don Kihot (Don Quixote)


<< prethodna