Kompozitori


Đovani Pjerljuđi da Palestrina
Orlando di Laso
Gregor Fridrih Hendel
Johan Sebastijan Bah
Đuzepe Toreli
Arkanđelo Koreli
Jan Valclav Štamic
Franc Jozef Hajdn
Volfgan Amadeus Mozart
Ludvig van Betoven
Franc Šubert
Robert Šuman
Karl Marija fon Veber
Feliks Mendelson Bartoldi
Frederik Šopen
Franc List
Hektor Berlioz
6.5 Instrumentalna muzika XVI vijeka
6.6 Renasansa kod nas
7.1 Obaroku
7.2 Predstavnici opere
7.3 Razvoj opere u XVIII vijeku
7.4 Opera buffa
7.5 Opera u Italiji i ostalim evropskim zemljama
7.6 Muzicki oblici baroka
7.7 Predstavnici Baroka
8.1 O pretklasici
9.1 Oblici klasicizma
9.2 Predstavnici klasicizma
10.1 Oblici romantizma
10.2 Predstavnici romantizma
11.1 Italijanska opera
11.2 Francuska opera
11.3 Zabavna muzika XIX vijeka
11.4 Njemačka opera
11.5 Romantizam druge polovine XIX vijeka
11.6 Velika petorka
11.7 Romantizam u Češkoj
11.8 Skandinaviski kompozitori
11.9 Romantizam u Srbiji
11.10 Opera na početku XX vijeka
11.11 Italijanski operski verizam
12.0 Impresionizam
13.1 Opšte odlike muzičke kulture XX vijeka
14.0 Baletska umjetnost
16.1 Muzička tradicija u Bosni i Hercegovini
16.2 Muzički život u Srbiji u drugoj polovini XX vijeka
17.0 Džez
18.0 Pop muzika i rok muzika
19.0 Primjenjena muzika
20.0 Leksikom muzičkih riječi i izraza
Vasilije Mokranjac
    

Poslušajte:
   „“
   „“
   „ "


<< prethodna