ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА *ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС*    

Градска библиотека Владислав Петковић Дис матична је библиотека за све библиотеке на подручју Моравичког округа. Библиотека је најстарија установа културе у Чачку и прво чачанско Читалиште основано је 1848. године; данашња библиотека и њених 27 радника настављају традиције које су учени грађани Чачка установили још пре 160 година.

Градска библиотека своје просторије има на две локације, са свега 669 метара квадратних корисног простора: у Господар Јовановој улици број 6 (ту се налазе канцеларија директора, Матична служба,

Завичајно одељење, Одељење часописа са читаоницом дневне штампе и Центар за дигитализацију) и у оквиру Дома културе на Градском тргу (Позајмно, Дечје, Научно и Одељење обраде, Интернет клуб и секретаријат). Библиотека има и четири огранка у местима Мрчајевци, Заблаће, Прељина и Пријевор, са укупном површином од 152 метра квадратна. Књижни фонд броји 140.000 монографских публикација, у оквиру кога се налазе стручне књиге, белетристика, старе и ретке књиге, три вредна завичајна легата. Фонд периодике (часописи, новине, листови) броји 369 наслова часописа (3.541 годиште) и 18 наслова новина (399 годишта). Поред монографских и серијских публикација Библиотека поседује веома бројну и значајну колекцију некњижне библиотечке грађе (преко 30.000 разгледница, фотографија, плаката, позивница, новинских исечака, итд) и грађе у дигиталном облику (више терабајта података који се чувају на хард дисковима и ДВД). Библиотека у Чачку један је од највећих издавача међу јавним библиотекама Србије, са досадашњим корпусом од преко 150 издања, и једна од водећих јавних библиотека у Србији на пољу дигитализације библиотечке грађе.

Кадар Градске библиотеке Чачак броји 27 радника, од чега је 22 стручна радника и пет радника на небиблиотечким пословима.

Поред традиционалних послова издавања књига, рада на културно-просветној делатности и промовисању културе, Градска библиотека Владислав Петковић Дис прати нове трендове у библиотекарству, радећи на унапређењу информационих технологија, развоју интернет услуга и савремених видова комуникације.

 


-ПОВРАТАК-