Trećeg novemebra 1914. godine napisao je esej "O prijatelji, ne tim tonom", u kojem traži od njemačkih intelektualaca da ne srljaju u nacionalizam. Bio je ubijeđeni pacifista. Njemačka štampa ga je oštro napala, velika većina prijatelja se distancirala od njega, a prijeteća pisma su postala svakodnevna pojava.

1946. godine objavio je esej "Ako se rat nastavi...". Inače, po završetku Drugog svjetskog rata, Heseova produktivnost je značajno opala. Ponovo se vratio pisanju pjesama i kratkih priča i više nije objavio ni jedan roman.

   

 
   
                           <<