"Samoća je put kojim sudbina želi čovjeka dovesti sebi samome."

 

    "Heroj je onaj ko ima hrabrosti za svoju sudbinu."
                                                                                    
                        Herman Hese >>                          Heseova djela >>
                                                  

                                             <<