Usljed nevolja, kao i problema u braku, Hese je počeo da odlazi na psihoterapiju kod J.B. Langa, učenika Karla Gustava Junga, da bi kasnije lično upoznao i samog Junga. Jungovo učenje ostavilo je dubok utisak na Hesea, i za tri nedjelje, u periodu septembar-oktobar 1917. godine piše "Demijana". Roman će objaviti tek po završetku rata, 1919. godine i to pod pseudonimom Emil Sinkler. Inače, Jungova ideja o dualnosti ljudske prirode, njegov sistem introvertnosti i ekstrovertnosti, kolektivnog nesvjesnog i sistem simbola, ubuduće će obilježiti Heseovo stvaralaštvo. Ove godine objavio je i zbirku kratkih priča "Čudne vesti sa Druge Zvezde". Iste godine, nakon što mu se žena oporavila od nekoliko nervnih slomova, Hese se razvodi. Preselio se u grad Montanjola, gdje je započeo sa slikanjem.    

 
   
                           <<