1. Koje godine je rođen Petar Kočić?

1.  29. juna 1977.g.

2.  28. juna 1877.g.

3.  29. juna 1877.g.