Odlomci :  

IANTHEI

I

Niti u zemljam kud lutah nedavno,

Ljepota prem im dugo čista sije,

Niti u snima, što forme zatravno

Otkriju srcu, jer ih tekar snije,

U zbilji il snu išta slična ti je :

Nit vidjev tebe, slikat bih ti smogo

Čar što se mijenja u trenu dok klije -

Za nevidoke riječ mi slaba mnogo,

A tko tebe vidje šta bi reći mogo?

 

PJEVANJE PRVO

I

Helade Muzo, u nebu rođena,

Stvorena formom po volji Minstrela!

Od mnogih lira jer si uvrijeđena,

S brda  te svetih moja zvat ne smjela :

Ipak sam dugo luto ti uz vrela;

Već davno puste Delphe suzom prelih,

Gdje, van kraj česme, svud me šutnja srela;

Nit će mi citra prenut Devet svelih

Da počaste tok mi priča neuspjelih.

II

U Albionu jedan mladac življa,

Koji za svaku krepost se ogluši;

Tratio dane u bančenja divlja,

Veselo vrijeđoNoći snene uši.

O, jao! sram ga potpuno zaguši,

Poda se pijanstvu, gozbi neštedice;

Malo mu zemskog bilo milo duši,

Van bludnog društva ili priležnice

Iz višeg il nižeg društva pijanice.

III

Childe Harold zva se : al otkud mu ime

I duga loza, nerado bih reko;

Dosta da bjehu glasito prezime,

U davno doba slavni na daleko:

l zauvijek sprlja razuzdan ih neko,

Makako moćni u davnini bili;

Nit što iz groblja Herald skuplja meko,

Ni cvatna proza, ni stih lažni, mili,

Ne mogli posvetit zločin taj nemili.

IV

Harold se grijo na podnevnom suncu,

Uživo kao druga muha svaka,

Ne misleć, da dok dan stigne k vrhuncu,

Pre no mu žića treći dijel odskaka,

Doživi vitez gore od nesreće :

Osjeti da ga grabi sitost taka,

Da više živjet u domaji neće,

Jer pustije izbe od nje nema veće.

 

 

S tobom hitro ću, moj brode,

Proći preko burih vala:

Ne brinem kud puti vode,

Kad do mog ne teku žala.

 

 

Gde se planine dizale, tu su mu bili prijatelji;

Gde se okean valjao, tu na njemu beše mu dom;

Gde se širilo plavo nebo i žarka klima,

Imao je strast i moć da luta; pustinja, gora, pećina,

Pena okeanskih talasa, bili su mu društvo;

Govorili s zajedničkim jezikom,

Jasnijim od knjiga na jeziku njegove zemlje-

Knjiga koje je isto napuštao

Zarad listova Prirode koji su se osunčani ogledali u jezeru.

 

nazad