Ликови у дјелу "ТВРДИЦА"

ХАРПАГОН
отац Kлантов и Елизин, заљубљен у Маријану,

тврдица

КЛЕАНТ
син Харпагонов, заљубљен у Маријану

ЕЛИЗА
ћерка Харпагонова, заљубљена у Валера

ВАЛЕР
син Анселмов, заљубљен у Елизу

МАРИЈАНА
заљубљена у Клеанта

АНСЕЛМО
отац Валеров и Маријанин

ФРОСИНА
сплеткашица

ЖАК
кувар и кочијаш

ЛА ФАЕШ
слуга Клеантов

КЛОДА
служавка Хароагонова

БРЕНДАВОАН, ЛА МЕРЛИШ
лакеји Харпагонови

КОМЕСАР И ПИСАР

ПАРИЗ, 17. ВИЈЕК