Koje djelo on nije napisao?

1. Basne

2. Život i priključenija

3. 100 godina samoće