L I K O V I

Među Kočićevim junacima izdvajaju se svojom složenošću i umjetničkom dograđenošću

David Štrbac  

Simeon Đak.