Pred Vama se nalazi jedan mali kviz o životu Petra Kočića.Za svako pitanje ponuđena su tri odgovora,SAMO JEDAN JE TAČAN,i vodi na sledeće pianje,u slučaju pogrešnog odgovora automatski se prebacujete na link sa tačnim odgovorom.Puno sreće!!!