DOPRINOS PUŠKINA SVJETSKOJ KNJIŽEVNOSTI

Teško je obuhvatiti sve one elemente koje " Evgenija Onjegina " čine najboljim djelom najvećeg ruskog pjesnika. Pisan više od 8 godina, pod različitim podnebljima i uslovima , u doba mladosti Puškinove mladosti i umjetničke zrelosti, pod raznovrsnim književnim i drugim  uticajima, pod režimom Aleksandra prvog i u vrijeme Nikole prvog- " Evgenije Onjegin " se mijenjao i evoluirao sa svojim tvorcem.Tako stvoren, izazvao je isto toliko raznovrsnih posljedica, nailazio na nejednak prijem kod čitalaca i kritike i izvršio različite, ali i presudne uticaje na rusku, ali i na svjetsku književnost. Djelo Aleksandra Puškina postavilo je osnove ruskog idealizma. Puškin romantičar razlikovao se od zapadnoevropskih romantičara, ali njegov romantizam, takav kakav je bio, specifičan i tipičan za romantizam ostalih slovenskih literatura, geografski i jezički uslovljen, nije bio manje izrazit od romantizma na zapadu. Razlikovao se od tog romantizma, ali ga baš kao takvog, drugačijeg i ne u svemu podudarnog sa romantičarskim shvatanjima na zapadu treba cijeniti i prihvatiti kao komponentu koja je dala obilježje i doprinos razvitku romantizma u Evropi.

povratak