KOMPOZICIJA DJELA

Svjesno suprotstavljanje romantičarskim stavovima može se kod Puškina nazrijeti i u suprotstavljanju forme sadržini. Puškin suprotstavlja romantičarsku formu realističkoj sadržini. Što je još važnije, sve je to iznijeto u stihovima u kojima se ruski jezik prvi put u svom razvitku osjetio potpuno nesputan, tekući iz strofe u strofu "Evgenija Onjegina " neusiljeno, kao u proznom izlaganju, a ipak forma Puškinovog romana postavljala je umjetniku izuzetno teške uslove. " Evgenije Onjegin " pisan je četverostopnim jambom bez određene cezure. Taj stih u " Onjeginu" ima čes 9, a čas 8 slogova, prema tome da li se završava ženskom ili muškom rimom. Muške i ženske rime javljaju se naizmjenično po naročitom redoslijedu koji je sračunat da razbije monotoniju, a prilagođen je okviru tzv. onjeginske strofe. Takvu strofu stvorio je Puškin naročito za svoj roman. Onjegin je pisan strofama od 14 stihova, sa naročitim rasporedom rima čija je šema : ababccddeffegg. Ženske rime su u stihovima obilježenim sa : a,c i e, a muške u svim ostalim. U takvu formu  Puškin je unio pjesnički materijal koji po slobodi oblikovanja i kompozicije predstavlja nov tip romana u ruskoj književnosti, rađen po ugledu na neka djela zapadnog pjesništva.

povratak