Evgenije Onjegin

  A.S.Puškin

" Prožet taštinom imao je i pored toga i onu naročitu

oholost koja čini da se sa podjednakom ravnodušnošću

priznaju dobri kao i rđavi postupci, što je posledica

izvesnog osećanja nadmoćnosti, možda samo zamišljene."

                                                                        Iz privatnog pisma

 

  "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.