"Jezik je hranitelj naroda.Dokle god živi jezik, dokle ga ljubimo 
i poštujemo, njim govorimo i pišemo, pročišćavamo, dotle živi narod,
može se među sobom razumevati i umno sjedinjavati, ne preliva se u 
drugi, ne propada." (Vuk Stefanović Karadžić)