Umjetnička, ili pisana književnost, iako jedinstvena i cjelovita, dijeli se na književne rodove i književne vrste.

KNJIŽEVNI RODOVI

Lirika  |  Epika  |  Drama  |

  Prema načinu književno-pjesničkog stvaranja umjetnička književnost se dijeli na tri roda: liriku, epiku i dramu.

LIRIKA

| Elegije | Opisne pjesme | Ljubavne pjesme | Socijalne pjesme | Rodoljubive pjesme |

| Misone pjesme | Satirične pjesme | Humorističke pjeme |

  Obuhvata kraća književna djela u stihovima u kojima njihovi autori – pjesnici, iznose /opisuju, izražavaju/ svoja osjećanja, vidjenja i shvatanja života i svijeta. Svoja osjećanja, misli i razmišljanja lirski pjesnici iskazuju neposredno. Lirika se dijeli na sljedeće lirske vrste pjesama:

  Elegije

  Stare su koliko je stara i poezija. Još je starorimski pjesnik Ovidije /živio u prvom vijeku naše ere / napisao čuvenu zbirku elegija EX PONTO – Sa Crnog mora /. Životna prolaznost, gubitak dragih bića, žal za mladošću, neostvarene ljubavi – su večite teme i nepresušna vrela elegija.

Elegije su pisali mnogi pjesnici: Branko Radičević /»Kad mladijah umrijeti»/, Jovan Jovanović Zmaj /»Đulići uveoci»/, Vladislav Petković Dis /»Možda spava»/ i mnogi drugi.

  Opisne pjesme

  Opisna ili deskriptivna pjesma je vrsta lirske pjesme u kojoj pjesnik slika prirodu u njene pojave. Subjektivnost pri opisu – slikanju prirode proističe iz pjesnikovog odnosa prema njoj. Skoro da nema pjesnika koji nije pisao ovu vrstu poezije: Branko Radičević /»Putnik na uranku»/, Jovan Jovanović Zmaj /»Ala je lijep ovaj svijet»/, Vojislav Ilić /»U poznu jesen»/, Desanka Maksimović /»Proljećna pjesma»/, Stevan Raičević /»Kamena uspavanka»/ i mnogi, mnogi drugi.

Ljubavne pjesme

O ljubavi su pjevali svi pjesnici svih vremena, jer je to najljepće i najplemenitije osjećanje koje živo biće prožima. O sreći i patnji, o ljepoti i mladosti, o nadi i beznadju ispjevano je bezbroj stihova.U starom Rimu o ljubavi su pjevali veliki pjesnici: Ktul, Propercije i Tibul,  u srednjem vijeku Petrarka i despot Stefan Lazarević, a od tada pa do danas napisane su mnoge prelijepe pjesme o ljubavi: Desanka Maksimović /»Strepnja»/, Jovan Jovanović Zmaj /»Kaži mi kaži»/, Branko Radičević  /»Pjevam danju, pjevam noću»/, Aleksa Šantić /»Emina»/, Jovan Dučić /»Ženi»/ i svi naši i svjetski savremeni pjesnici.

  Socijalne pjesme

U ovim pjesmama opjevani su brojni socijalni lmomenti: težak život ljudi, bijeda i neimaština i brojne druge socijalne nepravde. Pisali su ih Aleksa Šantić /»O klasje moje»/, Dobrica Cesarić /»Balada iz predgradja»/, Vojislav Ilić, Veljko Petrović, Oskar Davičo i mnogi drugi.

Rodoljubive pjesme

Ljubav prema otadžbini i narodu trajna je inspiracija za svakog pravog pjesnika. Raznovrsni motivi tog nepresušnog vrela obradjeni su u bezbroj pjesama kako prethodnih generacija pjesnika naše i svjetske poezije, tako i naših savremenika. Djura Jakšić je ispjevao «Otadžibnu», Dušan Vasiljev «Domovinu», Desanka Maksimović «Srbija se budi», Miloš Crnjanski «Stražilovo», Dobrica Erić «Plači voljena zemljo»...

Misaone /refleksivne/ pjesme

U misaone ili refleksivne pjesme spadaju one lirske pjesme u kojima su životne istine opjevane sa mnogo emotivnosti i poleta.Ove pjesme, svojom sadržinom i pjesničkim porukama, veoma snažno utiču na čitaoce, te zbog toga dosežu visok domet najuvjerljivijeg poetsko-pjesničkog sadržaja. Ovu vrstu poezije pisali su mnogi pjesnici i naše svjetske poezije: Milan Rakić /»Dolap»/, Vasko Popa /»Kalenić»/, Miodrag Pavlović /»Kavge»/...

Satirične pjesme  

Pjesme u kojima pjesnici kritikuju, ismijavaju i izvrgavaju ruglu slabosti pojedinaca i društva u cjelini /glupost, samoživost, kukavičluk, izdaju, zatucanost, isključivost, apsolutizam i neslobode/ nazivaju se satirične pjesme. Od starog Rima do danas ispjevano je mnogo satiričnih pjesama: Jovan Jovanović Zmaj /»Jututanska narodna himna»/, Djura Jakšić /»Otac i sin»/, Branislav Nušić /»Dva raba»/, Vojislav Ilić /»Maskembal na Rudniku»/...  

Humorističke pjesme

Za razliku od satiričnih, ove pjesme za cilj da nasmiju i razvesele, ali i da pouče. Naši poznati pjesnici humora i šala Branko Ćopić, Vlada Bulatović, Mile Stanković, Duško Radović i drugi, napisali su mnogo stihova posvećenih veseloj i šaljivoj strani našeg života.

 

EPIKA

| Ep ili spjev | Poeme | Roman | Pripovijetka | Novela | Crtica | Aforizam | Ostale prozne vrste |

 

Za razliku od lirike, epika pripovijeda i opisuje. Pripovijeda o podvizima i doživljajima, opisuje dogadjaje, ljude i predjele. Epska djela imaju bogatu i složenu fabulu: slijede životne puteve junaka koji su često zamršeni i puni uspona i padova. Epiku čine djela u stihovima i u prozi: romani, pripovjetke, novele, crtice ...

  Ep ili spjev

Epsko umjetničko djelo u stihu. Pripovijedanje u epu teče postepeno i slikovito. Zbog obimnosti, zbog epske širine sopštavanja dogadjaja, ep je sastavljen od pjevanja, a, kao i svako epsko djelo, čvrste je kompozicione strukture: ekspozicija, zaplet, kulminacija, peripetija i rasplet su etape kroz koje se odvija dogadjaj.

  U starogrčkoj knjževnosti poznati epovi /spjevovi/ su «Ilijada», i «Odiseja», u indijskoj književnosti «Mahabharaba» i «Ramajana», a takodje su ih pisali i pjesnici srednjeg vijeka: Ivan Gundulić /»Osman i Dubravka»/, Ivan Mažuranić /»Srmt Samil-age Čengića»/.

Poeme

Spada u epsko-lirsku poeziju, jer se u njoj opjevaju i dogadjaji i osjećanja, odnosno i epski i lirski elementi.

Poeme su pisali: Ivan Goran Kovačić /»Jama»/, Skender Kulenović /»Stojanka majka Knežopoljka»/, Slavko Vukosavljević /»Kadinjača»/, Oskar Davičo /»Zrenjanin»/ u našoj književnosti, a: Bajron, Puškin, Petefi u svjetskoj književnosti. 

Roman

Pojavio se još u starom vijeku,  grčkoj književnosti, a ime je dobio u srednjem vijeku. Obradjuje najrazlilčitije teme. U njemu su susreću različiti karakteri i slikaju mnoge životne prilike. Zahvaljujući njegovoj obimnosti i otvorenosti prema životu u svijetu, pruža mnogo podataka o ljudima i vremenu koje opisuje.

Postoje mnoge vrste romana: autobiografski, biografski, fantastični i naučno-fantastični, pustolovni, kriminalistički, istorijski i legandarni, ali i humoristički, publicistički i satirični.

Najpoznatiji romanopisci svjetske i naše književnosti su: M.Servantes /»Don Kihot»/, Viktor Igo /»Jadnici»/, Onore de Balzak /»Čiča Gorio»/, Tomas Man /»Čarobni brijeg»/, Ivo Andrić /»Na Drini ćuprija»/, Maša Selimović /»Derviš i smrt»/, Dobrica Ćosić /»Vrijeme smrti»/, D.Popović /»Knjiga o Milutinu»/, A.Tišma /»Upotreba čovjeka»/, M.Pavić /»Hazarski rječnik»/ i mnogi drugi.

Pripovjetka

Epsko djelo manjeg obima /manje od romana/. U pripovjeci se priča o jednom dogadjaju /doživljaju/ iz života glavnog junaka. Radnja je u njoj dinamična, pripovjedanje sažeto, zbijeno, a kompozicija veoma jezgrovita i čvrsta.

Pripovjetka može biti, kao i roman, veoma raznovrsna: avanturistička, socijalna, seoska, gradska, ratna, fantastična, satirična, sentimentalna, romantična, realistična...

Pisci pripovjedaka /pripovjedači/: I.Andrić /»Priča o kmetu Simanu»/, B.Stanković /»Uvela ruža»/, S.Matavulj /»Pilipedka»/, D.Kiš /»Serenada za Anu/, A.Isaković /»Kašika»/, A.Tišma /»Hiljadu i druga noć»/, D.Popović /»Došljak»/ i mnogi drugi.

Novela

Medju proznim epskim djelima novela se nalazi izmedju pripovjetke i romana, i to više po svojoj strukturi umjetničkog oblikovanja, nego po dužini. U noveli se na sažet, jasan izanimljiv način, i jedinstvenoj kompozicionoj cjelini, pripovijedaju razni dogadjaji iz života ljudi.

Osnivač /prvi pisac/ novele je Italijan Djovani Bokačo /»Dekameron»/, a pisali su je i Francuz Gij de Mopasan, Rusi Anton Čehov i Maksim Gorki, Njemac Tomas Man. Od naših novelista najpoznatiji su Simo Matavulj, Laza K.Lazarević, Ivo Andrić.

Crtica

Kratka priča u kjoj književnik veoma sažeto obradjuje odredjene teme iz života ljudi /misli i raspoloženja, život i iskustva/.

Crtice su pisali: Cankar, Veselinović, Bulatović i drugi.

Aforizam

  Kratka i duhovita izreka koja sadrži samo jednu misao o čovjeku i svijetu u kome živi. Najpoznatiji aforističari su: Stanislav Lec /Poljska/, i naši: Vlada Bulatović-Vib, Milovan Vitezović, Milovan Ilić-Minimaks, Miodrag Todorović i drugi.

Ostale prozne vrste

Putopis  

Opis ljudi, predjela i mjesta kroz koja književni stvaralac putuje i iznošenje utisaka i razmišljanja o onome što se vidjelo i čulo na tom putu. Poznati putopisci su: Ljuba Nenadović /»Pisma iz Italije»/, Rastko Petrović /»Afrika»/, Isidora Sekulić /»Pisma iz Norveške/..

Biografija i autobiografija

Književno djelo u kome književni stvaralac opisuje život značajne ličnosti zove se biografija /Rasko Nemanjić – Sveti Sava, biografija svoga oca Nemanje – «Žitije Svetog Simeona»/, a kada opisuje sopstveni život tada se naziva autobiografija /Branislav Nušić – «Autobiografija» /.

Dnevnik

Književna vrsta u kojoj se vode dnevni dogadjaji, sa obilježenim danima i datumima, bilo da se to učini za sebe /vodjenje dnevnika – sopstvenih doživljaja/ ili za neku značajniju ličnost. Pisci dnevnika: Vladimir Nazor, Vladimir Dedijer i drugi.

Memoari

Da bi oteli od zaborava sjećanje od ljudi sa kojima su se sretali i dogadjaje u kojima su učestvovali, poznati pojedinci pišu memoare. U književnosti su poznati memoari Prote Mateje Nenadovića, Vinstona Čerčila, a u novije vrijeme skoro preminulog premijera Francuske Fransoa Miterana.

Vrste novinskog izražavanja

Osnovna novinarska vrsta izražavanja je VIJEST. Njome se izvještava javnost šta se, gdje se, kada, zašto nešto dogodilo ili neko bio prisutan.

Vijest sa više pojedinosti i tačnih podataka zove se IZVJEŠTAJ.

Kada se kroz razgovor sa poznatom ličnošću iz društvenog života /privrede, prosvjete, kulture, sporta, politike/ obavještaa javnost o odredjenim mišljenjima i stavovima te osobe, takvo obavještenje se zove INTERVJU.

Zanimljivo i slikovito obavještavanje javnosti o odredjenom dogadjaju, poznatim pojedincima ili udruženjima, klubovima i drugim organizovanim manifestacijama /turniri, izložbe, olimpijade i drugo/ zove se REPORTAŽA. Ova novinarska vrsta se, zbog svog pjesničkog jezika ji načina prezentiranja, približava umjetničkoj književnosti.

Ako novinski izvještač šalje svoje redakcije iz drugog mjesta, kraja ili druge države bilo koji oblik /vrstu/ novinarskog izražavanja, onda se to naziva DOPIS.

 

DRAMA

| Komedija | Tragedija | Drama u uzem smislu |

 

Drama se razlikuje od lirike /narodne i umjetničke/ i epike /narodne i umjetničke/ jer se u njoj ne opjevaju osjećanja, niti se opisuju dogadjaji i ličnosti, već se, kroz dijaloge i monologe ličnosti – junaka, na odgovarajuće pripremljenom prostoru – sceni, prikazuju odredjene radnje, sukobi, akcije.

Drama se dijeli na: komediju, tragediju i dramu u užem smislu.

Komedija

Komedija za temu ima smiješne dogadjaje, izvodi na scenu obične ljude, opterećene svim ljudskim  slabostima svoga vremena. Postoje tri vrste komedije: komedije intrige /ličnosti se dovode u smiješne situacije/, komedije karaktera /ismijavaju se negativne osobine pojedinaca/ i komedije naravi /podvrgavaju se ruglu i podsmijehu mane čitavog društva.

Naši poznati komediografi: Jovan Sterija Popović /»Pokondirena tikva»/, Kosta Trifković /»Izbiračica»/, Branislav Nušić /»Sumljivo lice», «Narodni poslanik», «Protekcija»/.

  Tragedija

Tragedija obradjuje ozbiljne dogadjaje i ljude opsjednute velikim idejama koji životom plaćajuj visoku cijenu svojih ideala. Tragedija poziva u borbu za najviše ciljeve: slobodu, jednakost i bratstvo medju ljudima.

Tragedije su pisali: Laza Kostić /»Pera Segedinac»/, Djura Jakšić /»Stanoje Glavaš»/ u našoj književnosti, Eshil kod starih Grka /»Okovani Prometej», «Persijanci», «Agamemnon», «Sedmorica protiv Tebe» i druge/ i mnogi drugi književni stvaraoci starog i srednjeg vijeka.

Drama u užem smislu

Drama u užem smislu ima elemenata i tragedije i komedije, ali se tragično ne završava, junaci ne moraju da umru na kraju drame. Ova vrsta drame je novijeg datuma i izražava misli i osjećanja savremenog čovjeka «koji nije ni samo heroj ni samo slabić, već čovjek sa manama i vrlinama».

Poznati pisci ove vrste drame: Aleksandar Popović /»Razvojni put Bore Šnajdera» i ddruge drame/, Ljubomir Simović /»Čudo u Šarganu»/, Ivan Studen /»Vožd»/ i drugi.

ELEMENTI KNJIŽEVNOG DJELA

 

Lirske pjesme /lirika/ narodne i umjetničke književnosti sastoje se od mnogih cjelina – pjesničkih slika – sastavljenih od izabranih poetskih – pjesničkih riječi i izraza koji u čitaocima izazivaju različita osjećanja. Te odabrane pjesničke riječi čine stihove, više stihova strofu ili jednu pjesničku cjelinu – sliku, a više strofa pjesmu. Pjesme imaju ritam koji je odredjen naročitom vrstom mjere koja se zove STOPA, koju čine dva ili tri sloga.

U epskim djelima narodne i umjetničke književnosti postoje glavni i sporedni dogadjaji, glavne i sporedne ličnosti /likovi, junaci/, a u lirskim narodnim i umjetničkim pjesmama postoje glavni i sporedni /uvodni i završni/ motivi o kojima narodni pjevači – umjetnici pjevaju.

Tema književnog djela – Ono o čemu se u djelu govori – prošireni naslov djela;

Ideja – Osnovna misao i poruka stvaraoca u književnom djelu – postoje glavne i sporedne ideje;

Fabula – Ispričani sadržaj – medjusobna povezanost dogadjaja u djelu; može biti jednostavna i složena;

 

Kompozicija književnog djela:

 

a/ lirska djela: glavni i sporedni motivi

b/ epika i dramska djela imaju svoje elemente: uvod /ekspozicija/, zaplet, kulminacija

   /vrhunac/, peripetija /obrt/ i rasplet;

 

Lik u književnom djelu – unutrašnje, karakterne osobine ličnosti u epskom ili dramskom djelu;

Portret – spoljašnje osobine – fizičke izgled;

Oblici saopštavanja /kazivanja, pisanja/ - u epskom i dramskom djelu: - monolog /govor jedne ličnosti/, - dijalog /razgovor dviju ili više ličnosti/;

Naracija – pričanje, pripovijedanje;

Diskripcija – opisivanje;

Arhaizam – zastarjele riječi našeg jezika;

Tudjice – riječi stranih jezika /germanizmi – iz njemačkog  jezika, turcizmi – iz turskog jezika, latinizmi – latinskog jezika itd./;

Lokalizmi – riječi lokalnog govora;

Provincijalizmi – riječi govora pojedinih krajeva.

  STILSKE FIGURE – PJESNIČKE SLIKE

| Alegorija | Gradacija | Epitet | Kontrast ili antiteza | Metafora | Onomatopeja | Personifikacija | Poredjenje |

| Simbol | Slovenska antiteza | Hiperbola |

Stvaralačkim postupkom pjesnici i pripovjedači često riječima daju nova, šira i prenesena značenja.Ta nova, prenesena značenja riječi nazivaju se STILSKE FIGURE. U djelima narodne i umjetničke književnosti ima mnogo pjesničkih slika – stilskih figura. Ovdje će biti riječi samo o onima koje se izučavaju u osnovnoj školi.

  Alegorija

Preneseno značenje riječi koje se ostvaruju u cijeloj slici, u cijeloj radnji, a ponekad u čitavoj pjesmi ili priči; nastaje kada se metafora /skraćeno poredjenje/ proteže kroz cijelu misao, odnosno kroz sve dijelove izreke; najčešće se njeguje u basni i satiri; alegorijske pjesme i pripovjetke su pisali: Petrarka, Gete, Igo, Vojislav Ilić, Milan Rakić, Radoje Domanović, Vlada Bulatović, Brana Crnčević.

Najljepša alegorija u našoj narodnoj književnosti je, svakako, u pjesmi Uskočkog ciklusa «Ropstsvo Janković Stojana»: 

«Vila gnjezdo ptica lastavica,

vila ga je za devet godina

a jutros ga poče da razvija...»,

odnosno poslije devet godina čekanja da se Stojan vrati iz ropstva, njegova ljuba se toga jutra udaje.

Gradacija

Redjanje pjesničkih izraza i slika po jačini, odnosno postepeno, od slabijeg ka jačem /uzlazna/, ili od jačeg ka slabijem /silazna/:

«Cvijeće je ukras bašte,

leptir je ukras cvijeta,

a djeca puna mašte

djeca su ukras svijeta.» /Lj. Ršumović/

Epitet

Da bi se pojedinim riječima ili izrazima odredilo što bliže značenje, uz njih se stavljaju druge riječi, najčešće pridjevi /opisni/; epitet još nazivaju i ukrasnim pridjevom:

«Ponio sam iz doline žute

obasjane kasnim suncokretom,

mnoge divne večeri posute

kokicama k o šljivovim cvijetom.» /D.Erić/

Kontrast ili antiteza

Oštro izražena protivurečnost; uočljiva suprotnost, očita razlika:

«Ja bosiljak sijem meni pelen niče.»

«Ovčije runce, a vučje srce».

Metafora

Kada se jedan predmet nazove imenom drugog predmeta s kojim ima neku sličnost; metofora ili skraćeno poredjenje kod koga je izostavljen predmet koji se poredi i poredbena kopula – riječ. Naši stari pjesnici nazivali su je inoslovka.

«Sunce je ogroman ognjen cvijet

što svakog dana iznad nas cvjeta!»  /M.Tešić/

Onomatopeja

Podražavanje glasova iz prirode: buć, krc, fiju, kao i izrazi vezani za predmete i dogadjaje u njoj: šuma šumori, rijeka žubori:

«Utanjila zvonka česma,

sunčev žar je svijet zaprijeto.

Zlikavčeva bruji pjesma:

Ljeto, ljeto!»  /M.Tešić/

Personifikacija

Pridavanje ljudskih osobina stvarima i predmetima:

«Jutros je brezi radosnu vijest

šapnuo brijest,

breza jasici, jasika kosu,

kod djetliću,

a o kliktanjem doziva Miću:

Jutros je ljepši postao svijet

Za jedan cvijet!»  /M.Tešić/

Poredjenje

Kada se predmeti i pojave uporedjuju sa sličnim, odnosno poznatim predmetima i pojavama; sastoji se iz tri dijela: predmeta koji se poredi, poredbeske kupole – riječi i predmeta s kojim se poredi:

«Moja zemlja propasti neće

iz smrti za slobodu, sloboda uvijek niče,

kao što iz cvijetnog sjemena mora nići cvijeće,

i kao što se iz gnijezda uvijek izleže ptiče!»  /D.Maksimović/

Simbol

Riječ ili skup riječi koje označavaju konkretan predmet upućuje na odredjeni apstraktni pojam; davanje konkretnom predmetu šire značenje; hrast – dugovječnost, stijena – postojanost, golub sa maslinovom grančicom – mir; naročito je njegovana u vrijeme romantizma /književni i umjetnički pokret u Evropi koji je trajao u prvoj polovini devetnaestog vijeka/:

«Crnogorci ne ljube lance!», uzviknuo je Petar II Petrović Njegoš prilikom ponude da poljubi lance kojima je, po legendi, bio vezan Sveti Petar. Naša najpoznatija pjesma puna simbola je «Grm» Vojislava Ilića.

Slovenska antiteza

Ovom stilskom figurom – pjesničkom slikom počinju naše narodne pjesme: epska pjesma Uskočkog ciklusa «Mali Radojica» i lirsko-epska pjesma /balada/ «Hananaginica». Naziva se još i propireno poredjenje. Prvo se navode odredjene teze:

«Šta se b jeli u gori zelenoj?

Al   je snijeg, al  su labudovi?

Da je snijeg već bi okopnio,

Labudovi već bi poletjeli.»

Narodni pjevač, zatim, odbacuje jednu jpo jednu pretpostavku /tezu/:

«Nit  je snijeg, nit   su labudovi...»,

i iznosi protivnu tvrdnju, antitezu – bijeli se šator age Hasan-age.

Kako neke pjesme i drugih slovenskih naroda počinju sličnim poredjenjem, otuda i ovo ime: slovenska antiteza.

Hiperbola

Preuveličavanje u pjevanju, pisanju i kazivanju kako bi se postigla slikovitost i emocionalnost:

«Tužno zrikavci zriču,

čuje se do oblaka;

plaču nad grobovima

mrtvih, dragih junaka,

čuje se do oblaka»   /D.Maksimović/

STIL – NAČIN IZRAŽAVANJA

 

U epskim djelima se pripovijeda, opisuju dogadjaji, slijede životni putevi junaka.Lirska djela opjevaju osjećanja i mišljenja sa mnogo melodičnosti i ritmičnosti /ritam i zvuk/. Naučne rasprave i studije dokazuju naučne teze, stručne stavove i mišljenja, novinski izvještaji vjerno opisuju stvarne dogadjaje, a službena akta /Ustav, zakoni, molbe, žalbe/ uredjuju odnose u društvu.

Svaka navedena vrsta tekstova ima svoj način izražavanja – svoj stil.

- Stil lirskih, dramskih i epskih djela naziva se: književni, umjetnički, literarni

   /emocionalni/;

- Stil naučne rasprave – naučni /intelektualni, racionalni/

- Stil službenih akata – administrativni.

Sama riječ stil odavno se proširila iz književnosti u sve oblike ljudske duhovne i materijalne djelatnosti, pa se danas govori o stilu ponašanja, oblačenja, rada, igranja.