Nije čestito ni dočitana, a već se odigravala pred našim očima da se nije znalo je li Kaža ono što je napisano ili ono što se pred nama i sa nama događalo.

Ono što je dano u jeziku u stvarnosti se obznanjuje i objelodanjuje. Još jedno proročanstvo jezika u proročanskoj istoriji pjesništva ispunilo se brutalno i doslovno.

Kažu da se čovjek sa svojom riječju pita dok je ne izgovori, a čim je izgovori, pita se ona s njim. Kad je tako sa svakim čovjekom kako li je tek sa pjesnikom i pjesničkim djelom ili cijelim narodom.