SEMANTIKA ROMANA

Roman Seobe je djelo o stradanju nacionalnog bića, porodice Isakoviča i ljudskih života.  Ovo je roman i o prolaznosti fizičke ljepote, mladosti i sreće, o prostorima ljudske sreće za kojima se traga, o bjekstvu čovjeka iz jave u san i imaginaciju kao kompanzaciju za sva stradanja, lutanja i grubosti. 

To je roman o fizičkim seobama, ali je Crnjanski napisao  roman i o metafizičkim seobama, o onome što postoji u biću kao htijenje, misao i obuzetost daljinama, visinama, nakim drugim prostorom koji se sluti i doživljava kao izvorište mira i ljudske sreće.