INTERPRETACIJA

IZVIPO OVOJ KNJIZI NIJE LIŠENO OPASNOSTI STRANPUTICA, ALI NIJE LIŠENO NI ČARI IZNENADNIH ZAOSTANAKA, NEOČEKIVANIH DETALJA I SKRIVENIH DRAGOCENOSTI.PRIČA O PROKLETOJ AVLIJIPOČINJE I ZAVRŠAVA SE TIŠINOM SAMOSTANSOG GROBLJA.GROB FRA PETRA.NJEGOVA PRAZNA ĆELIJA.U SUSEDNOJ ĆELIJI DVA FRATRA PRAVE INVENTAR ALATA ZAOSTALOG IZA FRA PETRA.DOK NJIH DVOJICA BUDU SAČINJAVALI INVENTAR SEĆANJE ĆE , GLEDAJUĆI SA PROZORA GROB, POSLEDNJI OSTATAK TELA, ISPRIČATI JEDAN DEO DUHOVNE ZAOSTAVŠTINE PROKLETE AVLIJE.OKVIR JE TU, VALJDA, DA SLIKA BUDE DALJA U PROSTORU I MAGLOVITIJE OSENČENA USPOMENOM, A DA U ISTI MAH BUDE BLIŽA ZAVIČAJU FRATRA KOJI JE PRIČA, JER KREĆE IZ NJEGA I U NJEGA SE ULEVA.KOMPOZICIJA DELA JE PRSTENASTA IMA SAVRŠENO JASNU, I IZVANREDNO ČVRSTU, KRISTALNU KOMPOZICIJU.NA POČETKU I NA KRAJU, MANASTIRSKA ĆELIJA I GROB KOJI ZASIPA SNEG.POČETAK I KRAJ SEĆANJA NA POKOJNOG FRATRA.IZMETOGA DALEKOG I DISKRETNOG OKVIRA-PRIČA O AVLIJI.I KOD NJE NA POČETKU I NA KRAJU FRA PETAR I NJEGOVA SUDBINA.U DRUGOM I TREĆEM PLANU NEKOLIKO KARAKTERISTIČNIH SCENA, NEKOLIKO NAZNAČENIH LIKOVA(ZAIM, HAIM).U CENTRU PRIČA O ĆAMILU SVA U SLOJEVIMA GRA, SAGRAKOMPOZICIJA.NA KRAJU SAVRŠEN I ZATVOREN LUK.KADA POMRČINA PROGUTA NESREĆNOG ĆAMILA, OSTAJE FRA PETAR PONOVO SAM, SIROMAŠNIJI ZA JEDNU SAMOĆU, BOGATIJI ZA JEDNU TUGU I LEPOTU.VODIĆE ON S TIM ĆAMILOM, KOGA VIŠE NEMA, DUGE MONOLOGE U PROKLETOJ AVLIJI.NEVELIKA FRATROVA KULTURA I SAUČESNIČKA DUŠA NESVESNO ĆE, INSTINKTOM NEKE DUBLJE MUDROSTI, RAZUMETI I ONO ŠTO NE RAZUMEJU I PRUŽIĆE O TOME JEDAN RAFINOVAN, KAO SLUČAJNO OTKINUT DOKAZ O JEDNOM RETKU PROKLETE AVLIJE.OSTALO JE ĆUTANJE I TO KAKO SU POSLALI FRA PETRA U PROGONSTVO U AKRU, I KAKO SE ODANDE VRATIO.SAMO SNEG JOŠ ZAVEJAVA NJEGOV GROB I NJEGOVU PRIČU.