1. Ko je napisao Pesmu ženi?

 

a) Aleksa Šantić

b) Jovan Dučić

c) Stevan Raičković