Djela:

 

 Pjesme(1901),

Pesme (1906),

Plave legende(pesme u prozi 1908),

 Grof Sava Vladislavic (1942),

 Staze pored puta (stihovi, 1951),

 Jutra sa Leutara (proza, 1951),

Moji saputnici (1951),

 Lirika (1943).

 

 U nekoliko navrata izlazila su mu sabrana djela, prvi put za njegovog zivota, 1929-1930.