PRVO PITANJE

    U kojem je njemačkom gradu rođen Herman Hese?

a) U Hamburgu

b) U Kalvu

c) U Minhenu