Koje godine je Andric postao cinovnik Srba-Hrvata i Slovenaca:

1) 1921.god.

2) 1922 .god.

3) 1923.god.