Ovaj roman je napeta psihološka studija o jednom ubistvu od ideje,pa preko zločina,do kazne.Roman sadrži elemente kriminalističkog i filozofskog romana,njegovi likovi su hrišćani,robijaši,prosjaci,prostitutke.Radnja se odigrava u Rusiji u XIXvijeku.U romanu pronalazimo više žanrova,pa ne možemo reći da ovaj roman pripada čisto jednom određenom tipu,mada dominiraju elementi psihološkog romana.Ovo je roman-hronika jer prati određen niz događaja i situacija;socijalni roman-jer obuhvata život u sirotinjskim četvrtima,prostituciju,alkoholizam;kriminalni roman-jer je glavni lik počinio ubistvo i nastaje potraga policije za ubicom;filozofski roman-jer sadrži filozofsku raspravu "O zločinu" koju je glavni lik objavio kao članak u novinama;psihološki roman-jer su likovi najdublje okarakterisani na psihološkom planu;avanturistički roman-zbog tajnog dopisivanja,sastanaka,ucjene;roman tragedija-zbog smrti Marmeladova,ubistava,samoubistva,ljudska patnja.

Struktura romana je građena na principu konflikta.Glavni lik je u sukobu,kako sa samim sobom,tako i sa ostalim likovima.Za opisivanje likova,u fizičkom i u psihičkom pogledu,Dostojevski najviše koristi unutrašnji monolog,diskusije pa i snove lekova.Dostojevski je svoje umjeće ispoljio i kroz lik Porfirija Petroviča koji je lukavi policajac i odličan poznavalac ljudske duše.Njegovi razgovori sa Raskoljnikovim su prave psihološke studije.Dostojevski je psihološki istraživajući dubine ličnosti,osvjetlio najtamnije i najskrivenije dijelove ljudske duše.Dao nam je opštu sliku svoje epohe i duše.Djelo Dostojevskog je neiscrpno u tematskom i idejnom pogledu jer što dublje proučavamo djelo nalazimo sve više ideja i poruka.