2.Šekspir je:

a)ruski pisac

b)engleski pisac

c)njemački pisac