1. Koje godine je rođen Petar Kočić?

1-  29. juna 1977.g.                                                                           
2- 28. juna 1877.g.           
3- 29. juna 1877.g.