Pitanje 01:

Koreni su izašli?

a) 1964

b) 1954

c) 1944