Aleksa Šantić je rođen:

  1. 1868. godine
  2. 1853 .godine
  3. 1854. godine