Bibliografija

POSEBNA IZDANJA
(ZA PJESNIKOVA ŽIVOTA)

 

  1. PJESME, Mostar, 1891
                          Pjesme Alekse R. Šantića. Knjiga I Mostar.
                          Štamparija Vladimira M. Radovića. 1891.

  2. PJESME, Mostar, 1895
                          Pjesme Alekse R. Šantića. Knjiga II Mostar.
                          Štamparija Vladimira M. Radovića. 1895.

  3. PJESME, Mostar, 1901
                          Izdavačka knjižarnica i štamparsko-umjetnički zavod Pahera i Kisića. 1901.

  4. POD MAGLOM. Slika iz gornje Hercegovine. Beograd, 1907
                          Štampa Demokratska štamparija. 1907.

  5. PJESME, Mostar, 1908
                          Štampa Štamparsko-umjetnički zavod Pahera i Kisića. 1908.

  6. POD MAGLOM. Slika iz gornje Hercegovine. Mostar, 1908
                          Štampa Štamparsko-umjetnički zavod Pahera i Kisića. 1908.
                          Mala biblioteka, knjiga XXX, sv. 150.

  7. PJESME, Beograd, 1911
                          Štamparija Save Radenkovića i brata. 1911.
                          Srpska književna zadruga. knj. 135.

  8. HASANAGINICA,1911
                          Dramska slika u stihovima s pjevanjem. Preštampano iz Letopisa
                          Matice srpske, br. 277. Štamparija "Natošević". 1911.

  9. NA STARIM OGNJIŠTIMA, Mostar, 1913
                          Pjesme. Mostar. Knjižara Trifka Dudića. 1913.

10. NA STARIM OGNJIŠTIMA, Beograd, 1914
                          Pjesme. Drugo popunjeno izdanje. Beograd. Kolo srpskih sestara. 1914.

11. PESME, Zagreb, 1918?
                          Pesme. (Predgovor napisao Vladimir Ćorović). Zagreb. "Književni jug".
                          (Bez godine, 1918?)

12. HASANAGINICA, Beograd - Sarajevo 1919
                          Dramska slika s pevanjem. Drugo izdanje. Beograd - Sarajevo.
                          I. Đ. Đurđević. 1919. Mala biblioteka, knj. 211.

13. NA STARIM OGNJIŠTIMA, Sarajevo, 1920
                          Pesme. Treće popunjeno izdanje. Sarajevo. Prosveta. 1914.

14. POD MAGLOM, Beograd - Sarajevo 1920
                          Slika iz gornje Hercegovine. Beograd - Sarajevo. I. Đ. Đurđević. 1920.
                          Mala biblioteka, knjiga 150.

15. PESME, Beograd 1924
                          Izdavačka knjižarnica Gece Kona. 1924.

 

ŠANTIĆEV PREVODILAČKI RAD

 

   1. LIRSKI INTERMECO, Mostar, 1897
                          Pjesme Pjesme Hajnriha Hajnea. Preveo Aleksa Šantić. Mostar.
                          Knjižarnica Paher i Kisić 1897.

   2. LIRSKI INTERMECO, Mostar, 1898
                          Pjesme Hajnriha Hajnea. Preveo Aleksa Šantić. Drugo popunjeno, popravljeno
                          i ilustrovano izdanje. Mostar. Izdanje knjižarnice Paher i Kisić 1898.

   3. IZ NJEMAČKE LIRIKE, Mostar, 1910
                          Štamparsko-umjetnički zavod Pahera i Kisića. Mostar. 1910. Mala biblioteka,
                          knj. XXXVI, sv. 178-185.

   4. LIRSKI INTERMECO, Beograd - Sarajevo 1919
                          Preveo Aleksa Šantić. S predgovorom Marka Cara. Beograd - Sarajevo.
                          I. Đ. Đurđević. 1919. Mala biblioteka, knj. 199.

   5. PESME ROBA, Svatopluk Čeh, Sarajevo 1919
                          Prepevao Aleksa Šantić. Sarajevo. Uredništvo "Zvona". 1919.

   6. VILJEM TEL. Beograd, 1922
                          Pozorišna igra u 5 činova. Johan Hristof Fridrih fon Šiler. S nemačkog preveo
                          Aleksa Šantić. Beograd. 1922. Srpska književna zadruga, knj. 167.

   7. IZ HAJNEOVE LIRIKE, Mostar, 1923
                          Knjižarnica Trifka Dudića. 1923.

<<povratak na početnu stranu>>