Pitanje 1

Kad je rođen Aleksa Šantić ?

a ) 1841.

b)  1899.

c ) 1868.