1. pitanje

 

Zajednička crta ranih pjesama Desanke Maksimović je:

a) ljubav i proljeće

b) smrt

c) tuga