Pitanje 2.

Gdje je Dučić objavio prvu zbirku pjesama?

a) u Mostaru

b) u Ljubinju

c) u Trebinju