LJUBAV

Je li ovo ljubav, ili bolna jedna

Potreba da ljubim? Ova želja plava,

Je li žel;ja srca moćnoga i čedna?

Ili napor duše koja malaksava?

 

Je li ovo žena koju ljubim zbilja?

Ili sen na prolasku preko moga puta,

Tumaranje misli bez svesti i cilja,

I sve delo jednog bolnog minuta!

 

Ne znam, no na međi toga sna i jave

Vidim moje srce da čezne i peti.

I suze kad dođu rane zakrvave-

Ja ni onda od tog hišta neću znati.

REFREN

 

Snevaj, da uvidiš da prolazni snovi

Još najbliže stoje postojanoj sreći,

Da ne pitaš nikad, zašto jadi ovi,

A ne koji drugi, a ne koji treći.

 

Ljubi, ljubi silno, uvek istovetan,

U ljubavi samo ti ćeš jasno znati:

Kako malo treba da se bude sretan,

I sto puta manje da se večno pati.

 

I umri da spaseš verovanje čisto,

Da si kad god stao pred istinom golom,

I da u životu nisi jedno isto

Jednom zvao srećom, a drugi put bolom.

 

 

 

<<povratak