LATINSKE IZREKE

 

GLAVNI MENI

 

 

LABOR OMNIA FACIT. Rad čini sve.

PERSONA GRATA.
Draga osoba.
 
TABULA PYTHAGORICA.
Tablica množenja.
 
ANIMA CANDIDA.
Čista (poštena) duša.
 

COGITO ERGO SUM.
Mislim, dakle, postojim.
 

AD LITTERAM.
Doslovno.

LUPUS IN FABULA. Vuk u priči.
 
DEUS EX MACHINA
. Bog iz sprave.
 
ANCORAS TOLLERE. Dići sidra. Odmagliti.
 
INTUS, INTUS EST TROIANUS EQUUS. Unutra, unutra je trojanski konj.
 
ARBITER ELEGANTIAE. Sudija otmenosti.

VERBA MOVENT, EXAMPLA TRAHUNT. Riječi podstiču, a primjeri privlače.
 
VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT. Riječi lete, ono sto je napisano ostaje.
 
SOB VOCE (S. C.). Pod riječju.
 
VIRTUS, NON COPIA VINCIT. Pobjedjuje hrabrost a ne mnoštvo.

HONORES MUTANT MORES. Počasti mijenjaju ponašanje.
 
POST SCRIPTUM (P. S.). Poslje onoga sto je napisano.

MENS SANA IN CORPORE SANO. Zdrav duh u zdravom tijelu.
 
MAGNI NOMINIS UMBRA. Sjenka značajnog čovjeka.
 
NOMINA SUNT ODIOSA. Imena su mrska.
 
URBS AETERNA. Vječni grad, tj. Rim.
 
ARS POETICA. Pjesništvo.
 
FINIS CORONAT OPUS. Konac djelo krasi.
 
LIBERTATI VIAM FACERE. Otvarati put slobodi.

SAPIENTI SAT. Pametnome dosta.
 
DULCE CUM UTILI. Ugodno sa korisnim.
 
AUDACES FORTUNA IUVAT. Hrabrima pomaže sreća.
 
DULCE ENIM ETIAM NOMEN EST PACIS. Slatko je već i ime mir.
 
LAPSUS LINGUAE. Omaška u govoru.

LAPSUS CALAMI. Omaška u pisanju.

LAPSUS MEMORIAE. Omaška u pamćenju.

CORNU COPIAE. Rog izobilja (Fortuna).
 
VENIS SUB DENTEM. Doći ćes pod zub.
 
RES NON VERBA. Djela ne reči.
 
DIES DIEM DOCET. Dan dan poučava.
 
IN DIES. Iz dana u dan.
 
IN SPE. U nadi.

RECTA LINEA BREVISSIMA, RECTA VIA TUTISSIMA. Prava linija je najkraća, pravi put je najsigurniji.

SUNT FACTA VERBIS DIFFICILIORA. Teža su djela nego riječi.
 
MALA HERBA CITO CRESCIT. Korov brzo raste.
 
UNA HIRUNDO NON FACIT VER. Jedna lasta ne čini proljeće.

NEC HERCULES CONTRA DUOS. Ni Herkul (ne može) protiv dvojice.
 
PRIMUS INTER PARES. Prvi medju jednakima.
 

PRO SECUNDO.
U drugom redu. Drugo.
 
SEMEL PRO SEMPER. Jedanput za uijvek.
 
SEDERE DUABUS SELLIS. Sjediti na dvije stolice.

INTER NOS. Medju nama.
 
HOMO HOMINI LUPUS EST. Čovjek je čovjeku vuk.

NON DOCUIMUS EX NOBIS AUDIUNT. Mi smo ih poučili, nas slušaju.
 
TE QUOQUE, BRUTE, MI FILI! Zar i ti, sine Brute!
 
HOMO SUI IURIS. Samostalan, nezavistan čovjek.
 
MEA PARVITAS. Moja malenkost.
 
NOSCE TE IPSUM. Upoznaj sebe sama.
 
IPSO FACTO. Samim činom.
 
EO IPSO. Samim tim.
 
SE IPSUM VINCERE PULCHERRIMA RES EST. Najdivnija je stvar pobjediti sebe sama.

PLAUDATE CIVES! Pljeskajte gradjani!

QUOD RARUM CARUM. Sve što je rijetko je drago.

DIC SEMPER VERUM! Govori uvijek istinu!

BIS DAT, QUI CITO DAT. Dvostruko daje ko brzo daje.

SUSTINE ET ABSTINE! Izdrži i uzdrži se!
 
CUI BONO? U čiju korist?
 
NON QUIS SED QUID. Ne ko, vec šta.

AMICUS CERTUS IN RE INCERTA CERNITUR. Pravi se prijatelj poznaje u nevolji.
 
TERTIUM NON DATUR. Trećega nema.
 
TEMPORA MUTANTUR NOS ET MUTAMUR IN ILLIS. Vremena se mijenjaju i mi se mijenjamo u njima.
 
USUS EST ALTERA NATURA. Navika je druga priroda.

VULPES PILUM MUTAT NON MORES. Lisica dlaku mijenja, a ne ćud.
 
LEGES MUTI MAGISTRI. Zakoni su nijemi učitelji.
 
OMNIUM RERUM PRINCIPIA PARVA SUNT. Svim stvarima počeci su mali.
 
ALEA IACTA EST. Kocka je bačena.
 
ACTA EST FABULA. Predstava je završena.

MUTUM EST PICTURA POEMA. Slika je nijema pjesma.

IMAGO ANIMI SERMO EST. Govor je slika duše.

TABULA RASA. Izbrisana tablica (Prazna glava).

SIMILIS SIMILI GAUDET. Sličan se sličnome raduje.

UTERE SED NE ABUTERE!
Služi se ali ne zloupotrebljavaj!

NON OMNIS MORIAR.
Neću sav umrjeti.

VERBA DARE VENTIS.
Govoriti u vjetar.

SIDERA CAELO ADDERE.
Dodavati nebu zvjezde (Mučiti se jalovim poslom).

SE VINCERE IPSUM LONGE EST DIFFICILLIMUM.
Samoga sebe pobjediti daleko je najteže.

POCETAK STRANICE