ПИТАЊЕ 1)

Мајаковски је рођен

а) 1873

б)1893

в)1912