Квиз

 

Квиз се састоји од 10 питања а свако питање садржи три понуђена одговора под а, б, и ц. Ако је одговор који сте изабрали нетачан приликом клика на тај одговор аутоматски ће те бити пребачени на један од линкова који садржи тачан одговор. У случају тачног одговора прелазите на следеће питање.

 

Иво Андрић је рођен:

а) 19. октобра 1893.

б) 29. октобра 1895.

ц) 09. октобра 1892.