DJELA

 

 

                                                               

                 "Veštica iz Portobela"                              "Zahir"   

 

                                                          

                  "Peta gora"                    "Jedanaest minuta"

 

                                                         

                                     "Alhemičar"                      "Đavo i gospođica Prim"

 

                                                                          

              "Priručnik za ratnika svetlosti"                 "Na obali reke Pjedre

                                                                  sedela sam i plakala"

 

 

 

BACK