DJELA

 

   1.PJESME, Mostar, 1891
                          Pjesme Alekse R. Šantića.

  2. PJESME, Mostar, 1895
                          Pjesme Alekse R.
  3. PJESME, Mostar, 1901
                          Izdavačka knjižarnica i štamparsko-umjetnički zavod Pahera i Kisića. 1901.

  4. POD MAGLOM. Slika iz gornje Hercegovine. Beograd, 1907

 
  5. PJESME, Mostar, 1908
                          Štampa Štamparsko-umjetnički zavod Pahera i Kisića. 1908.

  6. POD MAGLOM. Slika iz gornje Hercegovine. Mostar, 1908
                          
  7. PJESME, Beograd, 1911

  8. HASANAGINICA,1911

  9. NA STARIM OGNJIŠTIMA, Mostar, 1913
                          
10. NA STARIM OGNJIŠTIMA, Beograd, 1914
                          Pjesme. Drugo popunjeno izdanje. Beograd.

11. PESME, Zagreb, 1918?
                          
12. HASANAGINICA, Beograd - Sarajevo 1919
                          
13. NA STARIM OGNJIŠTIMA, Sarajevo, 1920
                          Pesme. Treće popunjeno izdanje


14. POD MAGLOM, Beograd - Sarajevo 1920
                          

15. PESME, Beograd 1924

 


 

ŠANTIĆEV PREVODILAČKI RAD

 

   1. LIRSKI INTERMECO, Mostar, 1897
                          Pjesme Pjesme Hajnriha Hajnea. Preveo Aleksa Šantić

   2. LIRSKI INTERMECO, Mostar, 1898
                          Pjesme Hajnriha Hajnea. Preveo Aleksa Šantić.
   3. IZ NJEMAČKE LIRIKE, Mostar, 1910

   4. LIRSKI INTERMECO, Beograd - Sarajevo 1919
                          Preveo Aleksa Šantić. S predgovorom Marka Cara.

   5. PESME ROBA, Svatopluk Čeh, Sarajevo 1919
                          Prepevao Aleksa Šantić
   6. VILJEM TEL. Beograd, 1922
                          Pozorišna igra u 5 činova. Johan Hristof Fridrih fon Šiler. S nemačkog preveo
                          Aleksa Šantić  
 7. IZ HAJNEOVE LIRIKE, Mostar, 1923
                          


Početna stranica