PITANJE 1

Koje godine je rođen Aleksa Šantić?

a)1868.

b)1861.

c)1869.