Kviz

 

Pitanje 1:

Kada je rođena Desanka Maksimović?

a) 1897.

b) 1899.

c) 1898.