Otac Desanke Maksimovic je bio:

a) ucitelj

b) doktor

c) muzicar