1. Aleksa Šantić je rođen u?
a) Mostaru
b) Srajevu
c) Banjaluci