Djeca Hurinova

Ovo je detaljno pripovjedanje o djeci Hurinovoj , najtužnijoj od svih priča ,i dato je nešto drugačije u odnosu na onu Nezavršenim Pričama , a njen sažeti oblik je dat u Silmarilionu .

Godine kada Turinu bješe pet godina , dođe zao vjetar iz Angabanda i donese zarazu od koje se Turin razbole a njegova mlađa sestra Urvena koju imade nadimak Lalait , zbog stalnog osmjeha na njenom licu , sa tri godine podliježe bolesti i umre. Velika tuga obuze Turina jer njoj Turin u svom djtinjstvu bješe uperio svu svoju ljubav . Od svog prijatelja Sadora ču dosta o Vilenjacima , a radoznalost obuze njegovo srce .
Na svoj šest rođendan , Turin od oca dobi vilin-nož koji on pokloni Sagoru . A sledećeg jutra oglasiše se trube , a Hurin odjaha u bitku , onu koja dobi ime Nebrojene Suze .
Kao što je u Silamrilionu rečeno , Hurina zarobiše i Morgot prokle njegov rod zbog velikog prkosa koji mu ovaj ukazivaše .
Nakon poraza Midrosovog saveza , Istočnjaci dođoše u Hitlum i opljačkaše i porobiše sve . Osim Morvene , Gospe od Dor-lomina , jer oni mišljaše da je u dosluhu sa Vilenjacima kojih se oni plašiše mnogo . U strahu za svog sina , Morvena posla Turina teška srca Tingolu u Dorijat , a on sam se teška srca oprosti sa Sagorom . Sa svojim vodičima , Gretronom i Gritnirom , dođe na granice Dorijata i tamo izgubljeni u pojasu Melijaninom bi umrli da ih ne nađe Beleg Jaki Luk . On ih odvede kralju Tingolu , a on dočeka Turina i postavi ga za svog posinka . Tako otpoče Turinov život u Dorijatu , a Melijana posla glasnike da jave Morveni da je Turin stigao i da je pozovu u Dorijat . Ali ona ostade u sa svojom tek rođenom kćerkom Nienorom Hitlumu i posla Turinu nasljeđe njegove kuće , a to bješe Zmajeva Kaciga od Dor-Lomina .
U Dorijatu on življaše devet godina i uz podučavanje Nelas , vilin-djevojčice , on izraste u visokog , lijepog i snažnog muškarca dok mu sestra Nienora izraste u lijepu djevojku . Iako su ga svi u Menegrotu poštovali bješe jedan koji mu je zavidio . Taj bješe Sairos , savjetnik Tingolov , i on govoraše loše o Turinu gdje god je mogao . Turina obuze nemir i htjede da ode u Hitlum kod svoje majke i sestre . Tingol i Melijana ga posavjetovaše da sačeka da odraste umom što on posluša i sa svojom Zmajevom kacigom ode na sjevene granice Dorijata da ga brani . Tamo on življaše tri godine i sklopi jako prijateljstvo sa Belegom Jakim Lukom . Kada se Turin vrati u Menegrot , sjede nenamjerno na Sairosovu stolicu zbog čega se ovaj naljuti . Sairos poče da se ruga Turinu , a kad uvrijedi žene Hitluma , Turin baci pehar Sairosu u lice i krenu mačem na njega . Mablung ga zaustavi , a kad se Turin malo smiri otide iz Menegrota bez riječi . Sledećeg jutra , Sairos napade u šumi Turina sa leđa , isukanog mača i sa štitem u ruci . Ali Turin ga na vrijeme opazi i natjera da nag trči . Mablung takođe bješe tu i pokuša da ih urazumi , ali Sairos pokušajući da preskoči liticu pade u duboki potok . Tako se završi njegov život u Dorijatu i njega će Mandos dugo kod sebe držati . Mablung reče Turinu da sačeka presudu Tingolovu , ali on misleći da je Tingol srca kao i njegov savjetnik i on pobježe iz Dorijata . Tingol bi ga vjerovatno osudio da ne bi Nelas koja mu ispriča istinu . On onda oprosti Turinu i posla Belega da ga nađe i pokloni mu mač Anglahel , koga iskova Eol Tamni Vilenjak .
Turin dođe u šume južno od Ehteliona i tamo nađe bandu Ljudi koja ubijaše svakog ko im se suprostavi , bio Vilenjak , Čovjek ili Ork . On ubi kamenom jednog njihovog strijelca i pridruži im se pod imenom Neitan , Onaj kome je učinjena nepravda . On življaše sa njima dok mu ne dojadi takav život . Jer jednog dana dok bješe sam u šumi iznenada začu povike i iz žbuna istrča mlada žena kojoj odjeća bješe potrgana i pade mu pred noge . On onda skoči prema grmlju i posiječe Forvega . Androga poštedi , ali odbi da primi nagradu oca žene koju spasi i kasnije se vrati svojoj družini . Oni Turina izabraše za svog vođu i on ih odvede iz te zemlje . Nakon godinu dana potrage Beleg saznade da je Turin bio u šumi kod Teiglina i da je jedan od odmetnika . Desi se da Orci dođoše kod Ehteliona i opljačkaše sve što nađoše . Turinoa i trojicu njegovih ljudi otkri izvidnica Orkova i oni bjehu natjerani na bijeg . Dok je Turin bježao , Beleg pronađe njegovu družinu i oni ga zarobiše . Turin dođe na vrijeme, oslobodi Belega i saznade da mu je odavno oprošteno ali odbi da se vrati u Dorijat .
Turin sa svojom družinom dođeše u dolinu Siriona , i tamo nađoše dom u kući Mima , Sitnog Patuljka ,a ta kuća bješe nazvana Kuća Otkupa jer Mim nju zamijeni za svoj život . Oni življaše tu nekoliko godina i Turinova drižina bješe zadovoljna jer su imali hranu i krov nad glavom . Beleg ga opet potraži i nađe ga u Mimovom domu na Amod-rudu . Dade mu njegovu kacigu od Dor-Lomina i lembas , putni hljeb Vilenjaka i sam se pridruži družini . Oni kasnije loviše sluge Morgotove i mnogi od njih bi se dali u bijeg kad bi čuli da da dolazi Jaki Luk i Zmajeva kaciga . Ali ovo dođe do ušiju Morgotovih i njegove sluge nađoše i uhvatiše Mima . Mim u strahu od mučenja i zbog svog sina odvede Orkove u svoj dom . Svi bjehu pobijeni osim Belega i Turina . Turina živog zarobiše , a Beleg je bio teško ranjen , ali ipak se odbranio od Mima . Kada se Beleg oporavio krenu u potragu za Turinom . Na putu u jednoj šumi pronađe Gvindora , odbejglog zatvorenika iz Angabanda . Sa lembasom ga malo povrati u život i sa njim nađe logor gdje su Orci držali Turina . Nakon što Beleg u tišini pobi stražare nađoše Turina privezanog lancima za jedno drvo . Sjekući lance , Anglahel skrenu i povrijedi Turinovo stopalo . Tada se Turin probudi i misleći da je to Ork i u punom mraku ubi Belega . A kad munja sinu Turin vide lice Belegovo i pade u očajanje .
Turin sa Gvindorom otide u Nargotrond i tamo osvoji srce Finduilas , kćerke Orodretove , a on to nije znao . Njeno srce se ohladi prema Gvindoru koga je prijeNirnaita voljela . Turin sebe u Nargotrondu predstavi kao Umart , Krvlju umrljan i Sin zle sudbe . Anglahel bi ponovo prekovan i dobi ime Crni Mač , Gurtang . Zbog svoje vještine i hrabrosti bi poštovan i voljen u Nargotrondu i savjetovao je da izađu u otvoren rat . Gvindor mu se protivio i rekao je Finduilas njegovo pravo ime . Ona se ražaloti dok Turin uvjeri da Nargotrond uđe u otvoren rat . Nakon pet godina pojavi se vojska Orkova predvođena Glaurungom , praocem zmajeva . Nakon što Turin spasi ranjenog Gvindora sa bojišta , Gvindor mu reče da nađe Finduilas jer jedino ga ona može spasiti njegove kobi . Tada on krenu prema Nargotrondu , ali tamo bješe zmaj koji ga začara i on ne ču kako ga Finduilas zove . Kad se probudi zmaj mu reče da traži svoju majku i sestru što on omamljen posluša . Nargotrond bješe uništen a Hurin se vrati u Dor-Lomin .
Tamo nađe praznu kuću svoje majke i svog starog prijatelja Sadora koji mu reče da gospa Airina zna gdje mu je majka . Airinu za ženu bješe uzeo Broda , velikaš Istočnjaka i njega za trpezom Turin ubi zajedno sa njegovim gostima . Tad Airina reče Turinu da je Morvena sa Nienorom otišla u Dorijat . Tada posljednje čini Glaurungove spadoše i Turin krenu u potragu za Finduilas . Dođe u Bretil i nađe je probodenu kopljem uz jedno drvo . Napravi joj humku i ostade da živi sa ljudima u Bretilu , a sebi dade ime Turambar , Gospodar Sudbine . Odloži svoj mač i nastavi da se bori protiv
Orkova , na Brandirovu žalost , jer on htjede da žive u tajnosti .
Morvena i Nienore zaželješe da vide Turina i Morvena krenu iz Dorijata za Nargotrond . Ali i Nienora ne bješe mirna i pobježe da nađe svoju majku i brata . Ali ih Orkovi presretoše , a bio je i Glaurung sa njima . Morvena uspjede da dođe do Mablungovih ljudi i spasi se, dok Nienoru začara zmaj , i ona izgubi pamćenje i kao luda trčaše sve dok joj se odjeća ne iscijepa i ne pade od umora u šumi Bretila . Tamo je Turambar nađe nagu i pod kišom i kad Nienora ne znade ko je ona i kako se zove , on joj dade ime Ninijela ,Uplakana Djeva . Brandir se zaljubi u Ninijelu , a ona neznajući ništa se zaljubi u Turambara . I Turambar zavole Ninijelu i poslije tri godine je oženi . Kad Ninijela zače Glaurung se pojavi u Bretilu , a Turin uze svoj Crni Mač i Zmajevu Kacigu u namjeri da ga ubije . Kroz mnoge opasnosti Turin prođe i ubi ga na Kabed-en-Arasu . Za to vrijeme Brandir povede Ninijelu da nađu Turambara , a ona ga nađe skamenjenog pored umirućeg Glaurunga . Tada joj Glaurung vrati pamćenje i ona shvativši šta joj se desilo baci se sa litice . Brandir je sve to posmatrao i čuo je razgovor između nje i Zmaja . On onda otide do sela i ispriča da su oboje mrtvi kao i kobnu istinu o djeci Hurinovoj . Tada Turin dođe i čuvši njegove riječi ubi ga ne vjrujući da je Ninijela Nienora . A kada Mablung dođe i kad ispriča Turinu šta se desilo sa Nienorom , Turin shvati da je Brandir govorio istinu i izvrši samoubistvo probovši se Gurtangom . Vilenjaci im podigoše humku i tu Hurin nađe Morvenu koja izdahnu na njegovim rukama .

Povratak na vrh