Gospodar Prstenova

Svoje naslavnije djelo Tolkin je podijelio zbog obimnost na tri dijela : Družina Prstena , Dvije Kule i Povratak kralja . Ovo djelo je nastavak Hobita i počinje oko pedeset godina nakon kraja radnje u Hobitu .

Družina prstena
Bilbo življaše u Bagremovoj ulici sa svojim nećakom Frodom , koji ga je mnogo volio . Čest ga je i posjećivao Gandalf zbog čega je imao reputaciju čudaka . Na svoj stojedanaesti rođendan organizovao je veliko slavlje i nakon govora navukao je svoj prsten i nestao . Tada se sumnja probudi u Gandalfu i naloži Bilbu da ostavi Prsten Frodu , što on nerado učini . Jer ovo Bilbo uradi da bi napustio Hobiton i otišao opet u avanturu . Svu svoju imovinu je ostavio Frodu osim Orkrista i verižnjače od mitrila koja bješe njegov dio od blaga Torinovog . Frodo ostade u okrugu žaleći za Bilbom .A Gandalf proučavaše taj Prsten dvadeset godina dok ne bješe siguran da je to Sauronov Jedinstveni Prsten . Tada naloži Frodu da napusti Okrug i ode u Rivendel . Frodo na put pođe sa svojim slugom Semom i rođacima-prijateljima Merijem i Pipinon . A prije nego što pođe na put on se odseli iz Hobitona u Baklend bježeći od Crnih jahača .. U Baklendu ostade njihov prijatelj koji kupi Frodu vremena , a on sa trojicom svojih saputnika pođe Kroz Mračnu šumu . Tamo bi ih drveće ubilo da ne bi Toma Bombadila koji ih ugosti u svojoj kući . Življaše tu nekoliko dana sa njim i Zlatozrnom inastaviše svoj put . Dođoše u Bri u krčmu Poni koji se propinje . Tu je Gandalf ostavio poruku za Froda , ali krčmar bješe zaboravio na to . Utvare Prstena dođoše i da ne bi Strajdera , jednog od Šumara , bili bi ubijeni . On ih sakri u štali i tako ih Jahači ne nađoše . On ih onda povede u Rivendel . Ali na Brijegu vjetrova Jahači ih napadoše . Iako ih opet Aragorn spasi , Froda su uboli Morgul-nožem , i dani mu bjehu odbrojani . Onda pohitaše prema Rivendelu ,jer je jedino tamo Frodo mogao biti izliječen , a Jahači im bjehu za petama . Srećom , petog dana srete ih Glorfindel i posadi Froda na svog konja i posla ga u Rivnedel . A kada Crni Jahači pokušaše da pređu Rijeku Rivendela , bujica ih pokupi i iščezoše . Elrond izliječi Froda i kad se probudi vide Gandalfa i kasnije nađe i Bilba . A veliki savjet se skupi koji činjaše sve rase . Među njima bjehu Elrond , izaslanici Vilenjaka Mrke Šume , Gandalf , Patuljci od Plavih Planina , Strajder ,koji u stvari bješe Aragorn , nasljednik Izildurov , Boromir ,Čovjek iz Gondora , Bilbo i Frodo , Hobiti iz okruga .
Gandalf ispriča o izdaji Sarumanovoj i odluči se da Prsten mora biti odnesen do Planine Usuda i bačen u vatru . Taj zadatak dobi Frodo , a pratioci mu bjehu Gandalf , Aragorn , za koga se ponovo prekovaše krhotine Narsila , Boromir , Legolas , sin kralja Mrke šume , Gimli , sin Patuljka Gloina , Sem ,Pipin i Meri i njih nikakva zakletva nije vezivala . Frodo dobi od Bilba Orkrist kome je dao ime Žalac i verižnjaču od Mitrila .
Krenuše na put prema jugu i u divljini ih napadoše vukovi . Junaštvom njihovim Družina pobjedi i oni se onda uputiše prema Karadrasu . Ali planina bješe previše surova za njih i oni pođoše kroz Moriju , nekadašnju naseobinu Patuljaka koju bjehu zauzeli Orci . Kroz mračne hodnike oni bjehu prolazili dok ih u Balinovoj grobnici Orci ne napadoše . Iako se i ovaj put odbraniše , a Frodo zahvaljujući svojoj verižnjači ostade živ , počeše da bježe prema mostu jer je dolazio Balrog . Gandalf , kad svi pređoše most , sruši most pod nogama Balroga , ali dok je padao Balrog uhvati Gandalfa svojim bičem i povuče ga u Ambis . Tada Aragorn preuze komandovanje Družinom i krenu prema Lotlorijenu , šumi Kraljice Galadrijele i njenog muža Keleborna .. Tu ih ona ugosti i dade im miran san . Kod nje oni obitavaše neko vrijeme , a tada Frodo i Sem gledaše njeno ogledalo . Frodu u njemu vidje neku bijelu priliku koja je podsjećala na Gandalfa ili Sarumana , dok Sem vide Okrug u plamenu . Na rastanku ona im dade vrijedne poklone . Ti pokloni bjehu lembas , vilenjački put-hljeb, i ogrtače koji su primali boju okoline i tako sakrivali onog ko ih nosi . A Frodu ona dade svjetiljku koju je uhvaćena svjetlost Earendila , Semu , razno sjemenje , Pipnu i Meriju pojaseve i kopče , Aragornu korice za mač i zeleni dragulj (Aragorn se nazva Elesar što znači vilin-kameni ) , Legolasu snažan luk i strijele , Bormiru vreću zlata , a Gimliju na njegovu želju tri vlasi iz svoje kose . Družina nastavi svoj put niz Anduin , Veliku Rijeku . Ali kod Part Galena Boromir pokuša da otme Prsten , ali Frodo pobježe . A u zao čas dođoše Juruk hai Sarumanovi , polu-ljudi i polu-orkovi kojima ne smetaše sunce , i napadoše družinu . Boromir poginu , a Merija i Pipina zarobiše .Frodo sa Semom pobježe prema Mordoru , a Aragorn , Legolas i Gimli nađoše mrtvog Boromira .

Dvije kule
Oni uzeše njegovo tijelo , staviše ga u čamac i pustiše ga niz Anduin i počeše potjeru za Orkovima koji su zarobili Merija i Pipina , a sudbina Frodoa i Sema više nije bila u njihovim rukama . Bjehu u potjeri bez predaha nekoliko dana dok ne sretoše Jahače Rohana . Njihov kapetan bješe Jomer koji im dade konje pod uslovom da dođu pred kralja Teodena i da ih vrate . Kad saznadoše da su Jahači Rohana napali četu Orkova i uništili je oni bjehu žalosni jer su mislili da su Meri i Pipin mrtvi . Ali kad dođoše kod humke prnašli su tragove koji su ukazivali na to da su pobjegli u Fangorn , opasnu šumu . Saruman je htio Prsten za sebe , a u grupi Orkova bjehu i Sauronove sluge . A Meri i Pipin iskoristiše zavadu Orkova zbog Prstena , kojeg njih dvojica nisu imali , oslobodiše se i pobjegoše u prašumu Fangron . Ali jedan Ork ih je pratio i ubio bi ih da se ne probudi Drvobradi , najstariji od Enta . On ih odvede u svoj dom duboko u šumu i oni popiše vodu od koje počeše da rastu . A za to vrijeme Saruman je uništavao njegovu šumu i Enti su se dogovarali o tomr šta da čine . A dok se Enti dogovaraše , Aragorn ,Gimli i Legolas u šumi naiđoše na maskiranog Sarumana , a kasnije na jednu priliku u bijelom za koju se ispostavi da je Gandalf . Ali konji koji su nestali u noći kad ih je Saruman pohodio , nisu se razbježali već su otišli kod svog vođe Sjenka , jednog od Merasa , Kralja Konja .
Oni onda odjahaše za Edoras kralju Teodenu koji je bio u velikoj žalosti zbog pogibije njegovog sina Teodreda . Gandalf ga riječima izvuče iz sijenke i vrati mu sngu i volju za životom . Teoden onda izgna Grimu Crvjezika , savjetnika svog , jer on bješe sluga Sarumanov i oslobodi Jomera , svog kapetana i nećaka . Znajući da Saruman planira da napadne Rohan Gandalf mu naloži da povede narod u utvrđenje u Helmovom ponoru . Iako Teodenu bješe draže da izjaše u otvorenu bitku , on posluša Gandalfa i povede vojsku u Helmov ponor , a ostavi svoju nećakinju Jovajnu da upravlja Edorasom , a Gandalf , dobivši na poklon Sjenka ( jer prije Grima nazva Gandalfa nosiocem nesreće i Teoden protjera Gandalfa dajući mu konja po volji ; Gandalf uze Sjenka koji mu dozvoli da ga jaše , a njemu nije trebala nikakva oprema niko ga nije mogao jahati ukoliko to Sjenko nije htio ) i odjaha da skuplja ostatke vojske koja se već boriše na gazovima Izena . Saruman oslobodi svu svoju vojsku na Helmov ponor , ali zahvaljujući hrabrosti i maču Aragornovom izdržaše do jutra . Kad jutro osvanu pojavi se Gandalf sa Erkenbrandom i ostatkom vojske Rohana i pobjedu odniješe Rohirimi . A za to vrijeme dok Izengard bješe ispražnjen , dođoše Enti , na koje Sarum nije ni pomislio , i okoliše Sarumana u njegovoj kuli Ortanku . Nakon bitke , Teoden , Aragorn i ostali se zaputiše u Izengard i tamo zatekoše Merija i P ipina koji se fino gostiše . Saruman je još imao moć govora , ali ona ne bješe dovoljna da pomuti razum Gandalfa i Sarumana . Gandalf oduze palicu i starješinstvo nad Bijelim savjetom , a Grima koji bješe u Ortanku baci sa visine kamen bilo na Gandalfa ili na Sarumana promaši . A taj kamen bješe jedan od Palantira . I kad u logori svi zaspaše , Pipina obuze nemir i on uze Palantir u ruke i napravi kontakt sa Sauronom , ali ne odade Froda . A tada Utvara prstena preleti preko Rohana jašući na krilatom stvorenju , a Gandalf uze Pipina i krenu hitro u Minas Tirit .
Frodo i Sem uhvatiše Smigola (Goluma) , koji je Družinu pratio od Morije .
Oni ga ukrotiše i dadoše mu slobodu uz uslov da ih Smigol odvede do Crne Kapije Mordora . On ih provede kroz Baruštine mrtvih do Itilijena . Tamo sretoše Faramira , brata Boromirovog , koji sa svojom četom bješe uhodio Istočnjake i ostale sluge Sauronove . On im pomognu u hrani i dozvoli im da odu . A onda Frodo i Sem dođoše uz Golumovu pomoć do Crne Kapije . Nije bilo šanse da tuda prođu neprimjećeni a onda im Golum reče da ima još jedan prolaz . Iako Sem nije vjerovao Golumu , Frodo mu povjerova ne sluteći da je u njemu prevlast dobio Prsten . On ih odvede do Minas Morgula i tajnog stepeništa koji vodiše pravo u Šelobinu pećinu . Šeloba bješe poslednje dijete Ungolijantino koje je mučilo nesrećni svijet , i sa njom je Golum sklopio pakt . On njoj ukusnu hranu , a njemu Prsten . U tami Frodo i Sem se razdvojiše . Iako Frodo odbi Šelobu svjetlošću Earendilovom , ona ga ubode i omami . A kad dođe Sem hrabro se boriše sa Šelobom i dade joj bolan udarac od koga ona pobježe . Ali Sem je mislio da je Frodo mrtav i on uze Prsten , ali tad naiđoše Orci . On se sakri , a kad Orci odnesoše tijelo Frodovo , Sem saznade da je Frodo još živ i zaputi se prema njihov utvrđenju .

Povratak kralja
Gandalf dojaha
u Minas Tirit sa Pipinom i upozori Denetora , nastojnik Gondora , na opasnost od Mordora . Ali Denetor je već znao za smrt Boromira ,svog sina , i smatraše i bilo kakvu borbu uzaldnom . Pipin uđe kod njega u službu i postade vitez od Gondora . Za to vrijeme Meri postade vitez od Rohana i kad se Teoded sa Družinom kretao prema Edorasu susretoše ih Šumari Sjevera , narod Aragornov , a sa njima bjehu Elrondovi sinovi Eladan i Elrohir i oni nosiše poklon Aruene , vjerenice Aragornove i kćeri Elrondove , jarbol sa izvezenim Bijelim Drvetom . Onda se Aragorn sa njima i Legolasom i Gimlijem uputi u Prolaz Mrtvih . U tom klancu obitavahu duhovi ljudi koji prekršiše zavjet Izilduru , jer ne pođoše u rat sa Sauronom , a njih Izildur prokle da ne napuste svijet dok svoju zakletvu ne ispune . A taj čas dođe i njih Aragorn pozva . Oni krenuše sa njim prema lukama Južnjaka na jugu Gondora . Iako nisu mogli da fizički naude neprijatelju , prekršioci zakletve su sijali strah među Južnjacima koji od ludila počeše bježati i skakati u more . Aragorn ih onda oslobodi kletve i njihove duše napustiše svijet . Onda se ukrca na brod i zaplovi prema Minas Tiritu.
Za to vrijeme Armije Sauronove pregaziše Osgilijat , a Faramir bješe ranjen otrovnom strijelom . Tada denetor napusti upravljanje gradom i ostade sa sinom , dok Gandalf poče da preuređuje vojsku koja dođe na poziv Denetorov . On takođe posla Crvenu Strijelu Teodenu , i on odluči da dođe u pomoć Minas Tiritu . Sakupi svu vojsku koju je mogao i ostavi Jovajnu da vlada Rohanom , ako se on ne vrati . Ali ona voljaše svog ujaka kao oca i prerušena u vojnika krenu u rat . Ali dok se vojska Rohana kretala prema Minas Tiritu , on već bješe opkoljen , a Nazguli leteći na svojim atovima sijaše strah među vojnicima . A Denetor misleći da ga je Teoden iznevjerio , uze tijelo Faramirovo u Kuću mrtvih da ga zajedno sa sobom spali . Ali Beregond , jedan od čuvara , spriječi njegovo paljenje dok ne dođoše Pipin i Gandalf . Spasiše Faramira a Denetor u plamenu se baci sa zidina .
A kad svaka nada utihnu oglasiše se trube Rohana i njihovi konnjanici odbraniše zidine grada . A poslije njih dođe i Aragorn na brodu sa ostalim Šumarima . Ali Teodena napade Nazgul i obori ga sa konja .Tada Jovajna dotrča i spasi svog oca . A proročanstvo je govorilo da čovjek ne može ubiti Nazgula , ali ona bješe djeva , i ubi Nazgula uz pomoć Merija i bješe joj ruka beživotna od sjenke Nazgulove . Ljudi odiješe pobjedu , a Aragorn izliječi Merija , Faramira i Jovajnu ,a između ovo dvoje se razvi ljubav . Ali pobjeda bješe uzaludna ukoliko Frodo ne uspije u svom zadatku . I onda ostatak vojske Gondora i Rohana odjaha pred Crne Kapije Mordora .
Za to vrijeme Sem navuče Prsten i uđe u tvrđavu Orkova . Oni se već bjehu međusobno pubijali zbog plijena , a Sem lako oslobodi Froda . Njih se dvojica onda uputiše prema Planini Usuda i kroz mnoge patnje i tegobe stigoše tamo . Ali Golum ih je pratio i postavio im je zasjedu . Skočio je na Froda , ali ga Sem zbaci i htjede posjeći Žalcem . Sem se sjeti Gandalfovih riječi da će on odigrati važnu ulogu prije nego što se sve ovo završi . On ga zato ne ubi već ga otjera . Golum pobježe , ali opet krenu prema njima . Kad konačno dođoše u palninu Usuda , Frodo bješe zaslijepljen Prstenom i ne htjede da ga baci . U tom trenutku dođe Golum i oborivši Sema baci se na Froda .
Odgrize mu prst sa Prstenom i u zanosu radosti pade u vatru . Prsten bješe uništen a Sauron poražen , a bitka kod Crnih Kapija se povede u korist Aragorna . Planina Usuda poče da se ruši , ali orlovi sa Gandalfom doletješe i spasiše Froda i Sema . Aragorn bješe krunisan za kralja Arnora i Gondora i oženi se Aruenom , kćerkom Elrondovom koja zbog Aragorna odabra sudbinu smrtnika . A Faramir se oženi Jovajnom i bješe nastojnik Itilijena .
Hobiti se vratiše u Okrug , ali tamo Saruman bješe zaveo svoju tiraniju i oni mu pružiše otpor .Sakupiše sve Hobite koje su mogli i poraziše Sarumana . A Grima , kad ga Saruman uvrijedi , ubi ga nožem a Hobiti odapeše striejele na Grimu . Hobit bješe oslobođen ali i oskrnavljen .
Nakon što urediše ponovo Okrug život se vrati u normalu . Ali Frodova rana od Morgul-noža i Prstena nije tinjala i on otputova sa Gandalfom , Galadrijelom , Kelebornom i Elrondom na Zapad .

Povratak na vrh