Silmarilion

Silmarilion je djelo koje je Tolkin pisao cijelog svog života.To je zbirka pripovjedaka iz Starijih dana u kome je opisano stvaranje svijeta,mitovi o Valarima i Vilenjacima i borba Noldora za povrat Silmarila.
Ovo djelo je bilo istorijska pozadina za Hobita i Gospodara Prstenova.

Silmarilion se sastoji iz tri dijela: Ainulindale ,priča o nastanku svijeta ,Valakventa ,priče o Ainurima( Valarima i Majarima) po znajima Eldara i Kventa Silmarilion,istorija Silmarila. U djelu se takođe nalazi i Akalabet , priča o padu Numenora , i sažet opis priče o Prstenovima Moći i trećem dobu .

Ainulindale
U početku bješe Eru,Jedini, koji se u Ardi zove Iluvatar, i on prvo stvori Ainure, Svete.Kada ih je nadahnuo Neuništivim plamenom naredi im da u harmoniji stvaraju Veliku muziku i iz te muzike se stvori vizija Svijeta u kome bjehu Djeca Iluvatara.Tada Iluvatar stvori Eu po njihovoj zamisli.
Tada mnogi od najvećih i najuzvišenijih Ainura siđoše u Svijet. Međutim, Iluvatar im postavi uslov da u njemu budu dok ne postane savršen.I zato se zovu Valari, Sile Svijeta.
Međutim, u početku nije sve bilo kao u viziji pa su počeli da ga oblikuju, ali Melkor,Ainu koji je u Muziku unosio temu koja nije bila u skladu sa Iluvatarovom temom, je uništavao i izopačavao sve što ostali stvaraše.Zbog toga ništa nije bilo načinjeno ni po prvobitnoj zamisli Valara ni po namjerama Melkorovim.

Valakventa
Ovo je pričanje o Ainurima po znajima Eldara.Najuzvišenije od ovih duhova Vilenjaci zovu Valarima, Silama Arde, a ljudi ih često zovu bogovima.Valara ima sedam, a takođe sedam ima i Valiera, Kraljica Valara.Ovo su njihova imena na vilenjačkom jeziku koji se govorio u Valinoru (kvenijski jezik) , mada oni imaju druga imena u jezicima Vilenjaka u Srednjoj Zemlji ,a među Ljudima imena su mnogobrojna. Po primjernom redoslijedu ovo su njihova imena : Manve (slika), Ulmo (slika), Aule (slika), Orome, Mandos (slika) , Lorijen i Tulkas ,a imena Kraljica su : Varda (slika), Javana (slika)
, Niena, Este (slika), Vaire (slika), Vana i Nesa. Melkor (slika) se ne ubraja više u među Valare i njegovo ime se ne izovara u Ardi. Majari su duhovi iste vrste kao Valari ,ali nižeg ranga i njihov broj nije poznat Vilenjacima i rijetko su se pojavljivali u Srednjoj Zemlji u oblicima vidljivoj Djeci Iluvatara.

Manve je Kralj Arde i brat Melkorov i najdraži je Iluvataru jer najbolje razumije njegove namjere. On je Kralj Arde i vladar svega što obitava u njemu, ali njegova radost nije u vladanju nego u oblacima, vjetrovima i svugdje gdje ima vazduha. Sulimo , Gospodar Daha Arde , je njegovo drugo ime i voli sve brze ptice jakih krila i one dolaze i odlaze na njegov poziv. Njega je Iluvatar postavio za Kralja Arde .

Varda je Gospodarica Zvijezda i poznaje sve predjele Ee.Njena ljepota je suviše velika da bi se izrazila riječima Ljudi i Vilenjaka i rijetko je razdvojena od Manvea. Njihovi dvori su iznad vječitog snijega na Oioloseu, najdaljoj kuli Tanikveta, najviše od svih planina. Kad je Varda uz Manvea on vidi dalje dalje no ijedno drugo oko , a Varda čuje jasnije no ijedno drugo uvo. Nju od svih Vilenjaci najviše vole i poštuju i zovu je Elberta.

Ulmo je Gospodar Voda i on je sam. Nigdje ne obitava dugo, već se stalno kreće u dubokim vodama. Po moći on je iza Manvea i njegov je najbliži prijatelj. Rijetko je išao na savjetovanja Valara osim kad se raspravljalo o nečem važnom. Cijela Arda je u njegovim mislima i nema potrebu za stalnim boravištem. Rijetko je uzimao fizički oblik, a kad bi ga uzeo Djeca Iluvatarova bijehu ispunjena stravom. Ulmo voli i Vilenjake i Ljude i nije ih napustio čak i kad su bili u najvećoj nemilosti Valara.

Aule ima moć nešto manju od Ulmoa. Njegova vlast je nad svim materijalima od kojih je Arda napravljena. U početku je puno radio u saradnji sa Manveom i Ulmom , a oblikovanje svih zemalja bješe njegov posao.On je kovač i majstor svih zanata i uživa u svim vješto načinjenim djelima, kako velikih tako i malih. Noldori od njega najviše naučiše , a Melkor bješe najviše ljubomoran na njega i upropašćavao je djela njegova tokom oblikovanja Arde. Kao i Melkor , on je žudio da stvara svoja sopstvena bića , ali je ostao vjeran Iluvataru i sve što je činio potčinjavao je njegovoj volji. Njega Patuljci nazivaju Mahal.

Javana je Darovateljka Plodova i stvorila je većinu vrsta biljaka i životinja. Kad ima ženski lik, visoka je i obučena u zeleno, a nekad uzima fizički oblik visokog drveća.Njeno drugo ime je Kementari, Kraljica Zemlje.

Mandos je dobio ime po svom prebivalištu, a njegovo pravo ime je Namo. On je čuvar kuća mrtvih i prizivač duhova ubijenih. On zna sve što će biti osim onoga što je u slobodi Iluvatara. On je čitač Sudbine Valara, ali izriče svoje kobi i presude samo na Manveov zahtjev.

Vaire je supruga Mandosova i ona upliće sve što bješe u Vremenu u svoje pripovjedačke tkanine a dvori Mandosa koji se neprestano šire kako doba prolaze zaodjevaju se njima.

Lorijen je mlađi brat Mandosov i takođe je dobio ime po svom prebivalištu dok mu je pravo ime Irmo. Njegovi vrtovi su najlepša mjesta na svijetu.

Este je supruga Lorijenova i ona liječi od rana i umora. Njena odjeća je siva , a odmor je njen rad. Iz vrela Irmoa i Este svi koji borave u Valinoru crpe osvježenje , a i sami Valari dolaze u Lorijen da nađu spokojstvo i olakšanje od tereta Arde.

Niena je sestra Mandosova i Lorijenova i ona živi sama. Poznaje patnju i žali za svakom ranom koju je Arda pretrpjela u kvarenju Melkorovom. Velika bješe njena tuga dok se Muzika razvijala tako da zvuk jadikovanja bješe utkan u temelje Svijeta prije nego što on otpoče. Oni koji je slušaju uče se sažaljenju i istrajnosti u nadanja. Njeni dvori su na granicama svijeta blizu dvora Mandosa i svi oni koji čekaju tamo je dozivaju jer ona donosi snagu duhu i pretvara tugu u mudrost.

Tulkas je najveći po snazi i junačkim djelima. On uživa u rvanju i nadmetanju u snazi , ali ne jaše nikakvog konja, jer može da prestigne sve one koji idu nogama ,neumoran je i uvijek se smije bilo da ratuje bilo da se zabavlja . Kosa i brada mu je od zlata ,a put mu je rumena. Stigao je poslednji u Ardu da pomogne Valarima u prvim bitkama sa Melkorom. Ne mari za prošlost i budućnost i nije koristan savjetnik , ali je zato hrabar prijatelj.

Nesa je žena Tulkasova i sestra Oromeova. Ona je isto okretna i brzonoga i igra u Valimaru po travnjacima koji su večno zeleni.

Orome je moćan gospodar i ako je manje snažan od Tulkasa strašniji je kad se naljuti. Volio je predjele Srednje Zemlje i često je u starini išao sa svojom vojskom da lovi Melkorova čudovišta i okrutne zvijeri. Voli konje ,lovačke pse i drveće i zovu ga još Aldaron a Sindari ga zovu Tauron , Gospodar šuma.Njegov konj se zove Nahar a Valaroma je ime njegovog velikog roga.

Vana Vječno-mlada je žena Oromeova i mlađa sestra Javanina. Svi cvjetovi niču pri njenom prolasku i otvaraju se ako je njen pogled uperen u njih i sve ptice pjevaju pri njenom dolasku.

Melkor je onaj koji se uzdiže u moći i njegovo ime se stavlja poslednje od svih. On na ovo ime svojom mkrivicom izgubi pravo , a Noldori , Vilenjaci koji su od njegove zlobe najviše propatili , ga nazivaju Morgot , Mračni Neprijatelj Svijeta. Iluvatar mu je podario veliku moć i posjedovao je dio moći i znanja od svih Valara , ali ih je rasipao u nasilju, tiraniji i izopačavanju svega što bi mu moglo koristiti . Žudio je za vlašću Ardom i svim što je u njom. Zbog oholosti se srozao od veličanstva do prezira prema svemu ,osim sebi. Žudio je za Svjetlošću ,ali kako je nije mogao imati samo za sebe koristio je Tamu u svojim djelima. Nije bio sam jer je privukao sebi mnoge od Majara , kako svojim sjajem u dobu svoje uzvišenosti tako i lažima i izdajničkim darovima.

Najpoznatiji među Majarima u Valinoru su Ilmare , Vardina pomoćnica i Eonve , barjaktar i glasonoša Manveov čiju vještinu u rukovanju oružjem niko u Ardi ne može da nadmaši.
Djeci Iluvatarovoj najpoznatiji su Ose , Uinen , Melijana , Olorin , Sauron i Valaraukari, bičevi vatre u Srednjoj zemlji zvani Balrozi, demoni strave.

Ose je Ulmoov vazal i gospodar mora koja zapljuskuju obale Srednje Zemlje. Ne ide u dubine , raduje se vjetrovima Manveovim i smije se usred rike talasa. Priča se da ga je Melkor pokušao da pridobije na svoju stranu i ostao je vjeran Ulmou , ali ga uživanje u nasilju ne napusti dovoljno.

Uinen , Gospodarica Mora , je žena Oseova i nju dozivaju mornari jer može da umiri žestinu Oseovu. Numenorejci su gajili prema njoj poštovanje kao prema Valarima.

Melijana je Maja koja je služila Vanu i Estu prije nego što je otišla u Srednju Zemlju i dala svoje srcu Tingolu , Vilin-kralju od Dorijata.

Olorin bješe najmudriji od Majara i obitavao je u Lorijenu , ali ga je put često dovodio kod Niene gdje se učio samilosti i strpljenu. Volio je Vilenjake i hodajući među njima nevidljiv usađivao im je u srca mudre podsticaje. U potonjim danima bio je prijatelj sve Iluvatarove Djece i oni koji su ga slušali budili su se iz beznađa i odbacivali tamu.

Sauron je bio jedan od Majara Auleovih i u svim djelima Melkora protiv Arde imao je udjela i bio je manje grešan samo zato što je služio drugog a ne sebe. U potonjim danima uzdiže se kao sjenka Morgotova i slijedio ga je istom pogubnom stazom u Prazninu.

Kventa Silmarilion
Kako se u Valakventi govori , Prvi Rat se vodio prije nego što je Arda potpuno oblikovana i prije nego što je išta raslo ili hodilo . Uz Tulkasovu pomoć Valari dobiše prvu bitku protiv Melkora i izvojevaše pobjedu i mir zavlada za dugi niz godina . Nakon što kopna i mora bijahu uređeni , a Javanina sjemena konačno posijana , Valari postaviše svetiljke na visoke stubove (slika) , više od svih planina iz Starijih Dana . Jedna bješe na sjeveru i nazvana je Iluin , a druga na jugu i zvaše se Ormal . Međutim , Melkor se vrati u Ardu , sagradi svoja utvrđenja na sjeveru , Utumno i Angaband , i uništi svjetiljke , a oblik Arde i njene imetrije se pokvariše i dom Valara na Almarenu bješe uništen . Tako se završi Proljeće Arde . Valari onda odoše u najzapadniju zemlju od svih zemalja , Aman .tamo uspostaviše svoje kraljevstvo i preniješe sve što Melkor nije iskvario . Podigoše planine Pelori ,najviše od svih planina ,kao zaštitu protiv Melkora . Kada svi radovi bjehu gotovi Javan stvori Dva Drveta Valinora (slika) i oko njihove sudbine tkaju se sudbine Starijih Dana .

Prije buđenja Vilenjaka , Aule u tajnosti stvori Sedam otaca Patuljaka . Međutim , Iluvatar otkri njegov rad i Aule htjede da uništi svoje djelo (slika) , ali ga Iluvatar zaustavi i usvoji Patuljke , s tim da će spavati do dolaska Prvorođenih . Kao što Aule stvori Patuljke tako i Javana stvori Ente , Pastire Drveća , i oni bjehu najstarija bića koja su hodila Ardom , a u saradnji sa Manveom Velike Orlove .

Mandos je otkrio Valarima da će Prvorođeni doći u mraku i da će prvo što će ugledati biti zvijezde . Tada se Varda baci na posao i stvori najsjajnije od svih zvijezda i tada se Vilenjaci probudiše kod jezera Kuivinen (slika) prvo što vidješe bjehu zvijezde . Međutim , Melkor prvi saznade za dolazak Vilenjaka i lovio ih je , bacao u tamnicu i mučio i tako stvori Orkove u poruzi Vilenjacima . Srećom , Orome dođe među Kvende i dade im ime Eldar .
Kada su ostali Valari saznali za sjenke koje uznemiravaju Kuivinen , odlučiše da zaratuju sa Melkorom .Valari razoriše Angaband i Utumno ,a Tulkas obori Melkora i okova Angainorom . Tada ga Valari baciše u utvrđenje Mandos odakle ni Vala ne može da pobjegne gdje je morao da boravi tri duga doba . Ali Valari ne otkriše sve pećine ispod Angabanda i Utumna i mnogi zli stvorovi ostadoše čekajući svog gospodara , a Saurona ne nađoše .
Nakon rata sa Melkorom , Valari pozvaše Vilenjake u Valinor i od tih poziva se stvoriše mnogi jadi koji se kasnije zbiše .
Ali ne bjehu svi voljni da odu u Valinor i oni bjehu nazvani Avari , Nevoljni a oni koji krenuše zvali su se Eldari . U Valinor prvo dođoše Vanjari , Svijetli Vilenjaci , ljubimci Manvea i Varde , koje je predvodio Ingve i svi Vilenjaci poštuju njegovo ime . Posle njih dođoše Noldori čiji vođa bješe Finve . Oni su Dubokoumni Vilenjaci , prijatelji Aulea i najslavniji su od svih Vilenjaka . Najveća grupa stiže poslednja i zovu se Teleri , jer zaostajaše na putu ne bjehu svi potpuno odlučni da odu Valinor . Dvojicu vođa su imali : Elvea Singoloa (Sivog ogrtača) i Elvea , njegovog brata. Eldare koji nisu stigli u Valinor već se zadržaše na putu , ali im srca bjehu okrenuta Zapadu , Kalakvendi nazivaju Umanjarima , a Umanjare i Avare nazivaju Morikvendima , Vilenjacima Mraka , jer nikada ne vidješe Svjetlost koja je postojala prije Sunca i Mjeseca .

Melijana , jedna od Majara , pređe u Srednju Zemlju i tamo obitavaše dok je nije sreo Elve u šumama Nan Elmota . On ostade u Srednjoj Zemlji i postade kralj Sindara , Vilenjaka sumraka , a Melijana njegova kraljica i iz njihove ljubavi dođoše na svijet najljepša od sve Djece Iluvatarove.

Tada nastupiše dani najvećeg blaženstva Valinora i rodiše se oni od Noldora koji će činiti istoriju Starijih dana. Sinovi Finveovi bjehu Feanor (slika) , Fingolfin (slika) i Finarfin , ali majka Feanorova je Mirijela Serinde dok je majka Fingolfina i Finarfina bila Indis od Vanjara .

Feanor bješe najvještiji u govoru , a ruke mu bijehu najvještije od svih Noldora . Njeogvo pravo ime je Kurufinve , ali mu majka dade ime Feanor , Duh Vatre . Međutim , ona se umorila i duhom i tijelom dok ga je rađala i umrla je , dok Finve bješe u velikoj žalosti i svu svoju ljubav posveti svom sinu . Feanor naraste brzo kao da je neka vatra gorila u njemu . Bješe visok , lijepog lica , crnokos , zapovjedničkog držanja , sjajnih i prodornih očiju , a uostavarivanju svojih namjera nepokolebljiv i nestrpljiv . U ranoj mladosti oženi Nerdanelu , kćerku kovača Mahtana , i ona mu rodi sedam sinova . Usavršio je pismo , stvarao dragulje , kristale pomoću kojih su se mogle vidjeti udaljene stvari ,
a najveće djelo Feanorovih rukunjegovih ruku bjehu Silmarili (slika) , dragulji u koje je uhvatio Svjetlost Drveća . Njih je Varda posvetila i nikakve zle ruke nisu ih mogle dotaći a da ih ne opeku i Feanor je ubrzo postao njihov rob . Nije gajio ljubav prema svojoj polubraći Fingolfinu i Finarfinu , iako je njega otac najviše volio .
Sinovi mu bjehu Maidros visoki , Maglor moćni pjevač , Kelegorm svijetli , Karantir tamni , Kurufin vješti i braća blizanci , Amrod i Amras .

Fingolfin je bio najsnažniji i najsrčaniji od svih Vilenjaka , a njegovu vještinu u rukovanju oružjem niko od Djece Iluvatarove nije mogao nadmašiti. Uvijek je bio odan svom polubratu iako su rijetko bili u dobrim odnosima . Sinovi mu bjehu Fingon i Turgon , a kći mu bješe Aradel Bijela .

Finarfin bješe najljepši i najmudriji a žena mu bješe Earvena , labud-djeva od Alkvalondea , Olveovu kćer . Sinovi mu bjehu Finrod , Orodret , Angrod i Aignor i bili su kao rođena braća sinovima Fingolfinovim . Kći mu bješa Galadrijela , najljepša od sve loze Finveove , čija kosa nješe obasjana zlatom kao da je u nju uhvaćena svjetlost Laurelina .

Prođoše u priči dugo doba , ali u sjećanju isuviše kratko , a Melkor odsluži svoju kaznu i dobi oproštaj . Ali ljubav iz njegovog srca je nestala zauvijek . Melkor najviše mrzio Eldare jer oni su bili uzrok njegovog pada i tražio je način da ih zavadi sa Valarima . Sijao je laži među Noldorima , pod izgovorom da im pomaže , i tako nastadoše veliki razdori među prinčevima Noldora , a sam Feanor se pobuni protiv Valara i prognan je iz Tiriona na dvanaest godina . Sa njim u izgnanstvo pođoše njegovi sinovi , a takođe i njegov otac Finve. Feanor u Formenosu sagradi utvrđenje u kome bješe smješteno oružje , brojni dragulji i Silmarili koji su zavladili srcem Feanorovim . Melkor mu dođe i ponudi pomoć , ali Feanor svojim prodornim pogledom razotkri njegove namjere i zalupi vrata svoje kuće pred najmoćnijim bićem što je ikad hodilo Ardom .
Valari organizovaše svečanost kako bi pomirili Feanora i Fingolfina , a Melkor pobježe iz Amana u zemlju Avatar koja se prostirala južno od Amana .
Tamo obitavaše Ungolijanta , Ainu kojeg Melkor na početku zavede u svoju službu ali ga se ona ubzo odrekla , koja bješe gladna svjetlosti i mrzila ju je . Uzela je oblik strašnog i velikog pauka i pomoću svoje mreže hvatala je svu svjetlost koja je dolazila i stalno ju je mučila glad . Melkor joj olako dade obećanje da će joj dati sve što njena požuda može da traži i ona bješe rastrzana između pohlepe i straha od Valara . Ipak ona izabra pohlepu i dođe sa Melkorom u Aman . Bilo je vrijeme svetkovine i niko nije čuvao stražu , a njih dvoje dođoše do Dva Drveta i Ungolijant ih uništi a da bi svoju žeđ zadovoljila iskapi svu tečnost iz Bunara Vardinog . Dok Feanor bješe u Eldamaru , Melkor dođe u Formenos , ubi Finvea , razori utvrđenje i ukrade dragulje i Silmarile za kojima je njegove srce žudilo . Mrak se spusti na Valinor , Melkor pobježe sa Ungolijantom i njegova osveta bješe ostvarena . Kad Feanor saznade za smrt svog oca nazva Melkora Morgot i pozva Noldore da odu iz Valinora u Srednju Zemlju i da ne budu robovi Valara . Valari bjehu u žalosti zbog riječi Feanorovih ali ne htjedoše da silom zadrže Noldore . Tako vojska Noldora krenu iz Valinora , a među njima i Fingolfin i Finarfin sa vojom djecom , jer Fingolfin pred Manveom zakune se Feanoru da će mu uvijek biti odan i da će ga pratiti gdje god bude išao . Kob Noldora se primicala jer Feanor i njegovi sinovi položiše zakletvu Iluvatarovim imenom da će loviti i ubijati do kraja svijeta sve one koji budu besparvno zadržali Silmarile ili one koji ih budu ometali u borbi za njihov povrat . Najbrži put u Srednju Zemlju je bilo more i Feanor otide u Alkvalonde i zatraži od Telera da mu dadnu svoje brodove što oni odbiše . Ali Feanor poče silom da ih uzima , a Teleri se odupriješe i pobacaše mnoge Noldore u more . Tada se izvukoše mačevi i krvava borba se povede (slika) . Iako je imala bolje oružje , Feanorova vojska bješe triput potisnuta . Tada naiđe Fingon sa glavninom vojske Noldora i mislivši da su Valari naredili Telerima da postave zasjedu Noldorima uđoše u bitku i veliki broj Telerskih mornara bješe surovo pobijen . Olve pozva Osea , ali on ne dođe jer Valari nisu dopuštali da se bijeg Noldora spriječi silom a Uinen je plakajući za Telerima podigla oluju i mnogi od ukradenih brodova nasukaše i Noldori u njima podaviše . Noldori nastaviše svoj put , kako kopnom tako i morem , uz obalu dok ne dođoše do Aramana . Tamo sretoše Mandosa koji zbog nepravednog prolivanja krvi baci kletvu da iako su besmrtna rasa mogu biti ubijani i da će biti ubijani od oružja i tuge , a oni koji ostanu živi biće zamoreni od tereta svijeta i postaće slabe seni pred slabijom rasom koja će doći . Tada se Finarfin okrenu i vrati u Valinor sa desetinom Noldora i dobi oproštaj od Valara , ali njegovi sinovi ostadoše sa sinovima Fingolfinovim . Feanor sa svojim sinovima ugrabi brodove i ostavi Fingolfina u Aramanu . Kada dođe u Srednju Zemlju , Feanor , na Maidrosovu žalost jer on bješe prijatelj Fingonov , zapali kod Losgara najljepše od svih brodova koji bjehu plovili (slika) . A Fingolfin sa svojim narodom prođe uz mnoge patnje i gubitke preko Aramana i Helkaraksea (slika) i stigoše u Srednju Zemlju , a sa prvim uzdizanjem Mjeseca oglasiše se trube .
U Belerijand za vrijeme zatočeništva Melkorovog i vladavine Tingola i Melijane dođoše Patuljci i sklopiše prijateljstvo sa Eldarima . Njih Tingol unajmi da mu izgrade utvrđenje i oni mu sagradiše utvrđenje ispod zemlje Menegrot , Hiljadu Pećina , a vještinom Eldara i Patuljaka ostvari se zamisao Melijanina . U dugim godinama mira dođe u Belerijand Denetor , sin Lenveov , i dočeka ih Tingol sa dobrodošlicom a oni se nastaniše u Osirijandu . Daeron , najveći od minstrela Belerijanda , izumi rune koje su više cijenili Patuljci nego njegov soptveni narod . U tim danima mira rijekle su tekle i zvijezde su sijale , a ljepota Melijanina bješe kao podne dok Lutijenina ljepota bješe kao proljećno svitanje . Ali Melkor se vrati u Srednju Zemlju i mnogi opaki stvorovi se počeše pojavljivati u Belerijandu . Tada Tingol poče da razmišlja o oružju i Patuljci napuniše njegove oružarnice mačevima , sjekirama , kopljima, štitevima i kacigama koji nisu rđali već su sijali kao da su novo-uglačani . Kraj blaženstva dođe i armije Orkova napadoše Belerijand . Uz pomoć Vilenjaka Osirijanda i Patuljaka , Sindari uz mnoge gubitke izvojevaše pobjedu . Nakon toga , Melijana upotrebi svoju moć i stvori zid opsena koji niko nije mogao da pređe protiv njene ili Tingolove volje i njihovo kraljevstvo dobi ime Dorijat , čuvano kraljevstvo .
Iako su bili skoro mrtvi , Telperion je rodio jedan cvijet od srebra , a Laurelin jedan jedini plod od zlata . Sjećajući se Avarija i onih koji tek imaju da dođu , Valari stvoriše barke Sunca i Mjeseca u kojima bjehu posude sa posljednim plodovima Dva Drveta . Barkom Sunca je upravljala Ariena , jedna od Majara i duh vatre kog Melkor ne privuče u svoju službu , dok barkom Mjeseca je upravljao Tilion i on bješe jedan od lovaca Oromeovih . Morgot bješe uplašen i mrzio je nova svjetla i slao je svoje sluge na Tiliona , ali ih Tilion pobjedi , a Morgotove sluge i on sam ne mogaše da podnese svjetlost Sunca . Zbog ovog napada , Valari još više utvrdiše Valinor. Uzdigoše još više planine Pelorija i postaviše začarana ostrva oko Tol Ereseje i Blaženo Kraljevstvo bješe Zatvoreno za Noldore . A sa prvim uzdizanjem Sunca (slika) Ljudi , Mlađa Djeca Iluvatarova , se probudiše u zemlji Hildorijen i njihovi pogledi bjehu upereni u njega .
Njih su Vilenjaci nazivali brojnim imenima : Atani (Drugi Narod) , Hildor (Sljedbenici) , Apanonar (Poslerođeni) , Engvar (Bolešljivi) , Firimar (Smrtnici ) , Uzurpatori , Starnci , Zagonetni , Samoprokleti , Teškoruki , Noćobojci , Djeca Sunca , ...
Vilenjaci bjehu besmrtni i njima nije nikakva bolest ili zaraza donosila smrt . Ljudi bjehu smrtni i slabiji , jer lakše ih je bilo ubiti oružjem i lakše su stradali od nezgode , teže bi bili izlječeni i bili su podložni bolestima . Njihove duše su po smrti odlazili u dvore Mandosove i odande su napuštali Svijet . Gdje njihove duše odlaze znaju samo Manve i Mandos .
Ubrzo po dolasku u Srednjoj Zemlju , Feanora je iznenada napala Morgotova voska i tako se na poljima Mitrima odigra Dagor-nuin-Giliat , Bitka pod Zvezdama . Iako malobrojni , Noldori odniješe pobjedu , a Feanor u borbi sa Balrozima bješe smrtno ranjen . Dok je umirao gledajući vrhove Tangorodrima vidio da ih nikakva moć Noldora neće oboriti , ali je ipak tražio od sinova da ispune zakletvu , a kad je umro nije imao ni sahrane ni pogreba jer njegov duh bješe tako vatren da mu tijelo samo od sebe izgore .Tako završi najmoćniji od Noldora , iz čijih djela proisteče njihova najveća slava i njihovi najveći bol.
U trenutku Feanorove smrti dođoše Morgotovi izaslanici priznajući poraz da predlože uslove mira , pa čak i da vrate Silmarile . Dogovoreno je mjesto pregovaranja i obe strane dođoše sa većom vojskom nego što je predviđeno , ali Morgot ih posla više . Čitavu Maidrosovu pratnju pobiše , a njega po naredbi živog zarobiše i odvedoše u Angaband . Morgot postavi ultimatum da neće pustiti Maidrosa sve dok sinovi Feanorovi ne odustanu od rata , a oni znajući da ga Morgot neće pustiti i zbog zakletve nisu htjeli prekinuti rat . Zato Morgot okova čeličnim lancem članak Maidrosove desne ruke i objesi ga na prednjoj strani Tangorodrima . Fingolfin se pojavi sa svojim narodom u Srednjoj Zemlji sa prvim uzdizanjem Mjeseca i naseliše se pored pratilaca Feanorovih , ali hladni im bjehu odnosi . Tada Fingon , u namjeri da pomiri zavađenje Noldore , krenu prema Tangorodrimu da spasi Maidrosa , svog starog prijatelja . Sakriven tamom i prkoseći Orcima on uze svoju harfu i zapjeva pjesmu Valinora i tako pronađe Maidrosa koji je pjevao pored svih svojih muka . Maidros od njega zatraži da ga ubije strijelom , ali Manve posla Torondora , Kralja Orlova , koji zaustavi Figonovu ruku i diže ga uvis do stijene na kojoj je Maidros visio . Fingon nije mogao da prekine pakleno iskovan lanac pa odsječe Maidrosu šaku iznad članka i Torondir ih odnese natrag u Mitrim . Maidros se vremenom izliječi a postiže i to da mu je lijeva ruka postala ubojitija od desne . On takođe se odreče vladavine nad Noldorima u korist Fingolfina . Tingol dočeka Noldore sa dobrodošlicom i dade im dozvolu da se nasele na sjevernim međama Belerijanda i zabrani im da se naseljuju tamo gdje je obitavao njegov narod .
Dok su trajale godine mira , Ulmo ubaci zamisao o utočištu u misli Turgonove i Finrodove . Tako Finrod uz pomoć Patuljaka od Pećina Naroga napravi utvrđenje Nargotrond po uzoru na Menegrot i dobi ime Felagund, Klesar pećina , a Patuljci za njega napraviše Nauglamir , Ogrlicu Patuljaka. A Turgon sagradi u skrivenoj dolini Tumladen u Okružujućim planinama Skriveni Grad Tongolin . Međutim , um Morgotov nije mirovao i on posla vojsku , ali Fingolfin i Maidros potukoše glavninu vojske Morgotove i to bješe Slavna Bitka ,Dagor Aglareb . Noldori postaviše opsadu Angabanda koja trajaše četiri stotine sunčevih godina i to bješe period mira . Iako pod opsadom , Morgot je slao svoje uhode i njegove sluge su lovile Vilenjake i dovodile ga njemu i nesvjesno su izvršavali njegovu volju gdje god da su se nalazili , a takođe stvori i Zmajeve .
Tokom trajanja Opsade , Aradela koja je živjela sa svojim bratom u Tongolinu , Skrivenom Gradu , zaželi da vidi svoju braću i ode sa pratiocima prema Hitlumu . Ali ona se izgubi između Ered Gorgotota i Pojasa Melijaninog i zaluta u šume Nan Elmota . Tamo je pronađe Eol , Tamni Vilenjak , i uze je za ženu i ona mu rodi sina Maiglina . Maiglin izraste u lik i stas nalik Noldorima , ali u duši je bio sličniji ocu . Bio je visok i crnokos , tamnih i prodornih očiju . S ushićenjem je učio sve što bi ga Patuljci i otac naučili , a iznad svega vještinu pronalaženja ruda . Maiglin je više volio majku nego oca , i zbog njenih priča Maiglin zažele da sa majkom naputi Eola i ode u Gondolin . Tako oni u Eolovom odsustvu odoše u Tongolin , ali on se ranije vrati nego što je Maiglin očekivao i Eol ih je pratio sve do Gondolina i išao je čak i po sunčevoj svjetlosti koju on nije volio . Turgon ih dočeka sa radošću , a Maiglin bješe oduševljen svime što je vidio a najviše ga je privlačila ljepota Idrile , Turgonove kćerke . I Eol dođe u Tongolin , ali kako ne htjede da prizna Turgonov zakon i ostane u Tongolinu i u njegovom pokušaju da ubije sebe i Maiglina nastrada Aradela , dok Eola baciše sa zidina . Maiglin bješe visoko u milosti Turgonovoj i zahvaljući njemu oružja u Gondolinu bjehu prodornija i jača . Djelio je savjete mudro i oprezno i bio je srčan kad je to bilo potrebno . Ali njegova ljubav prema Idril se pretvarala u tminu i mračno sjeme zla bješe posijano u Gondolinu u danima njegovog najvećeg blaženstva .
Poslije više od tri stotine godina otkako su se Noldori vratili u Srednju Zemlju , Maglor, Maidros , i Finrod Felagund krenuše u lov u Sjeverni Osirijand . Tamo Finrod Felagund pronađe Ljude čiji je vođa bio Beor Stari i on ih zavoli . Ali kako su Zeleni Vilenjaci bili uznemireni , Felagund naseli Ljude u zemlje Amroda i Amrasa i dobi ime Nom , što na jeziku Ljudi znači Mudri . Poslije njih dođoše i ostale Dvije Kuće ljudi i svi Vilenjaci im ukazaše prijateljstvo .
Nakon četiri stotine i pedeset pet godina Sunca Morgot posla velike rijeke lave kroz ravnicu Ard-galena i tako spaljena dobi ime Anfauglit , Prašina koja guši . Tako započe Dagor Bragolah , Bitka iznenadnog plamena . Ispred plamena pojavi se Glaurung Zlatni , praotac zmajeva , a u njegovoj pratnji Balrozi i ogromne armije Orkova . Opsada Angabande bješe probijena i mnogi od najvažnijih Morgotovih neprijatelja padoše . Među njima
bjehu Angrod i Aignor , a kraj njih pade Bregolas , gospodar kuće Beorove . Finrod Felagund bješe opkoljen , ali zahvaljući Barahiru , Bregolasovom bratu , izvučese iz bitke i u znah zahvalnosti pokloni Barahiru svoj prsten . Kad saznade za poraz sinova Finarfinovih i da su sinovi Feanorovi protjerani sa svojih zemalja , Fingolfina obuze bijes i odjaha prema Angabandu . Sve sluge Morgotove koje ga vidješe bježali su od njega jer su mislili da jaše sam Orome , jer ga veliko ludilo bijesa bješe obuzelo i oči mu sijaše kao oči Valara . Izazva Morgota na megdan i Morgot dođe . Iako Fingolfin rani Morgota sedam puta i rasječe mu stopalo , pogibe Uzvišeni Kralj Noldora , najponosniji i i najhrabriji od svih Vilin-kraljeva u starini .
Fingolfinovo tijelo Morgot htjede da baci svojim vukovima , ali Torondir doletje i unakazi Morgotu lice i odnese Fingolfinovo tijelo na vrh jedne planine koja je gledala na Tongolin i tamo mu Turgon napravi humku .
Morgot poče da progoni ljude Barahirove i oni bjehu protjerani iz svojih zemalja i živješe u šumama , a Sauron , najveći od slugu Morgotovih , zauze ostrvo Tol Sirion i osamtračnicu Minas Tirit i postade ostrvo vukodlaka Tol-in-Gaurot . Morgot je širio laži među Ljudima , ali malo Ljudi iz Tri kuće Edaina htjede da ga sluša i zbog toga ih je progonio sa mržnjom , a po njegovom tajnom pozivu dođoše Tamnoputi ljudi u Belerijand , ali ne svi .
Sinovi Hadora Zlatoglavog Hurin i Huor , iako dječaci , odoše da se bore u Dagor Bragolahu i poginuli bi da ih ne spasiše orlovi koji ih odnesoše u Tongolin . Poslije godinu dana oni se vratiše svom rodu i njihova čudna sudbina dođe vremenom do ušiju Morgotovih .
Najdivnija priča Starijih Dana je priča o Berenu i Lutijeni . Kako je rečeno , Morgot je progonio ljude Barahirove a Sauronu je naređeno da uništi Barahira i njegove pratioce . Dok je Beren , Barahirov sin bio na zadatku , Sauron dođe i ubi Barahira i cijelu njegovu pratnju . Kad se Beren vratio , nađe očev leš , sahrani ga i poče da lovi Orkove koji su mu ubili oca . Nađe logor njihov u noći kod Rivilovog Vrela , a njihov zapovjednik je držao šaku Barahirovu na kojoj je bio prsten Felagundov . Beren uskoči u logor , ubi njihovog zapovjednika , ote i šaku i prsten i pobježe . Četiri godine je lutao po Dortonionu sakrivajući se od Orkova . Ali dođe Sauron sa vukodlacima i Beren prođe kroz užas Dungotreba i dođe u Dorijat uprkos Melijaninom pojasu . Tamo u šumama Neldoreta on ugleda Lutijenu , najljepšu od sve Djece Iluvatarove . Ona se zaljubi u njega i zivlješe u velikoj sreći za kratko . Jer Dairon minstrel takođe voljaše Lutijenu i izdade ih Tingolu . Tingol bješe ispunjen bijesom i pogubio bi ga da nije Lutijeni obećao da mu neće nauditi . On dade uslov Berenu da ako hoće Lutijeninu ruku mora da mu donese Silmaril iz Morgotove krune i tako on i Dorijat padoše u zamku Feanorovog i Mandosovog prokletstva . Beren ode iz Dorijata i dođe u Menegrot kod Finroda Felagunda . Finrod predade krunu svom bratu Orodretu uprkos Kelegormu i Kurufinu i dođe sa Berenom do Tol-in-Gaurota . Tu ih Sauron uhvati baci u tamnicu dok Lutijenu obuze nemir . Kada saznade da je Beren zarobljen na Tol-in-Gaurotu , Lutijena odluči da ga pronađe , a kad Tingol saznade za to naredi da se za nju sagradi kuća na jednoj visokoj bukvi nedaleko od kapija Menegrota . Tamo je zatvoriše , ali ona upotrebi svoje moći i pobježe iz Dorijata . Tada Kelegorm i Kurufin loviše vukove Morgotove po Čuvanoj Ravnici i Huan , predvodnik lovačkih pasa , nađe Lutijenu . On je odvede Kelegormu , a ona zbaci svoj ogrtač i ispriča mu sve o Berenovoj potrazi ne sluteći da za nju on već zna . Kelegorm se zaljubi u Lutijenu i zatvori je u Nargotrondu . Ali Huan bješe iskrenog srca i izvede Lutijenu iz Nargotronda , a takođe proguta svoj ponos i dopusti Lutijeni da ga jaše kao kakvog konja . U tamnici svi Felagundovi pratioci bjehu pobijeni i kad dođe vukodlak da ubije Berena , Felagund se oslobodi i golim rukama i zubima zakla vukodlaka, ali i sam bješe smrtno ranjen . Tako pogibe Kralj Finrod Felagund, najljepši i najvoljeniji od loze Finveove . Tada Lutijena dođe sa Huanom , a Sauron slaše svoje vukodlake na njih , jednog po jednog . Sve ih Huan bješe ubio , čak i Draugluina , praoca vukodlaka . Sauron uze obličje najstrašnijeg i najmoćnijeg vukodlaka što bješe hodio Ardom , ali i njega porazi Huan . On se odreče svog fizičkog obličja i pobježe u Taur-nu-Fuin ,a Lutijena oslobodi Berena i ostale zarobljenike . Oni se vratiše u Bretil i življaše tamo jedno vrijeme . Kada krenuše prema Angabandu , dojahaše Kelegorm i Kurufin napadoše ih . Beren umalo da zadavi Kurufina , ali ga poštedi i uze mu njegovu opremu i oružje, među njima i bodež Angrist . Bježeći od Huana i posramljen i pun zlobe Kurufin odape strijele na Lutijenu . Jednu Huan čeljustima uhvati , a druga pogodi Berena . On bješe izlječen ljubavi Lutijene i kad se potpuno oporavi ode krišom prema Angabandu ostavljajući Lutijenu na sigurnom . Ali Huan opet bi pastuv Lutijenin i odoše da ga nađu. Prvo otiđoše do ostrva Sauronovog gdj Huan uze sablasno obličje Dauglirovo , a Lutijena Turingvetile , glasnice Sauronove . Tako prođoše kroz Taur-nu-Fuin i nađoše Berena . Huan se vrati svome gospodaru Kelegormu a beren uze obličje Draugluinovo i dođe sa Lutijenom pred sam pijesto Morgotov . Tu ga Lutijena zaslijepi svojom pjesmom i igrom dok on ne pade a kruna njegova se otkotrlja od njegove glave . tad Beren Angristom izvadi jedan Silmaril iz njegove glave i pobjegoše . Ali na kapiji Karharot se probudio iz sna u koji ga je bacila Lutijena . On odgrize Berenovu ruku u kojoj je bio Silmaril , a Silamril oprži njegovo prokleto meso i pobježe prema jugu ubijajući sve živo . Srećom , dođoše orlovi dođoše i odnesoše ih u Dorijat . opet Lutijena izliječi Berena i on dobi ime Jednoruki . U Dorijatu je vladala tuga a Dairon , najveći od svih minstrela , ode da traži Lutijenu i zaluta na istok gdje je sastavljao tužbalice za Lutijenu . U času kad Karharot dođe u Dorijat , Beren i Lutijena se pojaviše na dvoru i on dobi Lutijeninu ruku . Kad Mablung donese vijesti o Karharotu , poče Lov na Vuka . U potjeru krenu Huan , vučjak Valinora , Mablung Teškoruku , Beleg , Jaki Luk , beren Erhamion i Tingol , Kralj Dorijata . U borbi sa vukom Beren bješe ranjen , a Huan se boraše do smrti sa Karharotom , ali iako ga ubi isam bješe smrtno ranjen . Mablung uze Silamril iz vukovog tijela i stavi ga u Berenovu šaku i on gledajući Lutijeni u oči izdahnu . Od tuge umre I Lutijena , a na molbu Lutijeninu Beren ju je čekao na obalama spoljneg mora . Ali njihova sudbina bješe razdvojena jer duše Ljudi su napuštale svijet dok su duše Vilenjaka ostajale u svijetu . Zbog toga Lutijena zapjeva pjesmu Mandosu ,najdivniju i najžalosniju koju će svijet ikada čuti , i on se sažali i pozva Berena i oni se još jednom sretoše . Ali Mandosnije mogao da promijeni sudbine Djece Iluvatarove i on potraži savjet od manvea i volja Iluvatarova bješe otkrivena . Lutijeni je dat izbor da bude oslobođena od Mandosa i da živi u Valinoru dok bi Beren napustio svijet ,a drugi izbor je bio taj da se sa Berenom vrati u Srednju Zemlju i da tamo žive bez sigurnog života i sreće i bili bi smrtni . Ona izabra ovaj drugi i jedino ona od Eldalij zaista umre i napustila granice Svijeta . Njih dvoje odoše Tol Galen , zeleno ostrvo koje Eldari nazvaše zemlja Mrtvih i tu se rodi Dior Aranel koji kasnije bješe Tingolov nasljednik .
Maidros kad vidje da Morgota nije nemoguće poraziti poče da stvara savez koji bješe poznat kao savez Maidrosov . Alii zavjet Feanorov odmože zamisli Maidrosovoj , jer Nargotrond i Dorijat ne htjedoše da uđu u otvoren rat . Od njih samo pođoše Gvindor sa svojom malom četom iz Nargotronda dok iz Dorijata dođoše samo Mablung i Beleg . Maidros dobi i pomoć Patuljaka kako u oružju tako i u vojsci . I među ljudima on dobi saveznike . Ali među njima Morgot je imao svoje vazale . Nakon što je sakupio svu vojsku Maidros krenu prema Angabandu . Dok snage Eldara napredovaše pojavi se i Turgon sa svojom vojskom koja je brojala deset hiljada Vilenjaka sjajnim oklopima i dugim mačevima . Peta velika bitka se povede ispred Angabanda , bitka nazvana Nirnait Arnoidiad , nebrojene suze , jer nijedna pjesma ili priča ne mogu da obuhvate njen jad . Iako oslobodi svu svoju silu , ne bi uspio da pobjedi da ne bješe izdaje ljudi . Vojske sinova Feanorovih bjehu uništene a oni tumarahu po divljini kao lišće na vjetru . Fingon i Turgon bjehu razdvojeni , i Fingon u borbi sa Gotmogom , vođom Balroga , pogibe , dok Hurin držaše položaj sa Turgonom .
Kad bitka bješe izgubljena Hurin posavjetova Turgona da krene dok još ima vremena , a Huor mu reče da će se iz njegove kuće nići nada za Vilenjake i Ljude i da će se iz njih roditi nova zvijezda , a ove riječi ostadoše upamćenje u Maiglinovim mislima koji se borio u bici . Turgon se povuče nazad u Tongolin . Huor poginu , a Hurin ubi sedamdeset trolova prije nego što ga zarobiše . Zbog izdaje , srca Vilenjaka se odvojiše od Ljudi osim od Tri Kuće Edaina koji ostadoše vjerni Vilenjacima .
Hurina dovedoše pred Morgota i odbi reći mu gdje je Tongolin zbog čega ovaj prokle cijeli njegov rod i sveza ga na jednu stolicu postavljenu visoko na Tangorodrimu .
Nakon Nirnait Arnoidiada , Morvena ,žena Hurinova , i dalje živješe u Dor-lominu sa sinom Turinom i kćerkom Nienorom i ona zbog straha da Turina ne pretvore u roba posla ga na Tingolov dvor . Tingol ga usvoji i on izraste u lijepog i snažnog mladića . Kad odraste uze oklop i mač , stavi Zmajevu kacigu od Dor Lomina i ode u borbe na granicama Dorijata i postade prijatelj Belega Kutaliona . Kada se vrati u Menegrot , bješe jedan Siros koji mu zavidješe zbog časti koju mu Tingol ukazivaše . Sairos ga uvrijedi i htjede da ubije ali ga Turin natjera na bijeg i Sairos pade u ponor jednog potoka . Mablung ga nađe i zamoli da sačeka presudu kraljevu , ali Turin pobježe iz Dorijata . Dođe u šume zapadno od Siriona i pridruži se jednoj bandi beskućnika . Kada Tingol saznade istinu , on oprosti Turinu i posla Belega Kutaliona da ga traži . Beleg ga nađe , ali ne uspje ga nagovori da se vrati . Turin otide u Bretil dok se Beleg vrati u Menegrot . Ali Beleg ne htjede da ostavi Turina samog i on dobi od Tingola mač Anglahel kojeg iskova Eol , a Melijana mu pokloni lembas , putni hljeb . Turin na putu za Bretil dođe sa svojim ljudima u kuću Patuljka Mima na Amon Runu . Beleg ga opet nađe i donese mu njegovu kacigu , misleći da će ona navesti Turina da više ne luta po divljini . Sila Angabanda se opet pokrenu , ali Beleg i Turin sa svojim ljudima čuvaše zemlje . Morgot tako saznade za Hurinovog sina i izdajstvom Mimovim oni nađoše i pobiše sve Turinove ljude a njega zarobiše . Beleg saznade za Mimovu izdaju i iako teško ranjen odbrani se od Mima i natjera ga na bijeg . S malo nade Beleg se dade u potjeru za Orkovima . Naiđe u jednoj šumi na Gvindora , noldorsog velikaša koji bješe uhvaćen u petoj bici i koji je uspio da pobjegne iz Angabanda . Zajedno krenuše da traže Turina i nađoše ga u logoru Orkova zavezanog i u okovima . Beleg i Gvindor ga oslobodiše . Ali dok mu je presjeca lanac Anglahelom , oštrica mača skliznu i okrnznu Turinovo stopalo , a Turin se probudi i u bunilu i tami pomisli da ga je Ork došao da muči ote Anglahel i ubi Belega . Kad munja sinu Turin vide lice Belegovo i on stade kao ukopan . Uze mač Anglahel i pođe sa Gvindorom u Nargotrond . Tamo ih Finduilas , kćer Orodretova , dočeka sa dobrodošlicom jer je voljela Gvindora prije Nebrojenih Suza a i on bješe zaljubljen u nju . Turin se predstavi kao Agarvain , sin Umartov (Krvlju umrljani , sin zle sudbe ) i Vilenjaci ga više nisu ispitvali . Turinov Anglahel bješe prekovan i on dobi ime a i sam Turin dobi ime Mormegil , Crni Mač . Turin ne primjeti da se Finduilasino srce ohladi za Gvindora i da se u njega useli on . Tada Gvindor otkri Finduilas Turinov pravi identitet i kob koja leži na njemu . Turinu ne bješe zbog toga drago ali mu Orodret ukaza veliku počast kad saznade ko je on . Turinu se nije sviđalo skrivanje Nargotronda i nagovaraše ih da izađu u otvoren rat . Iako Gvindor govoraše protiv namjera Turinovih , Nargotrond se otkri bijesu Morgotovom i on posla vojsku koju bješe predvodio Glaurung . Za to vrijeme Orci takođe dođoše i u Bretil , a Morvena sa Nienorom pobježe u Dorijat . Nargotrond bješe napadnut i razoren , a Gvindor na samrti reče Turinu da ga samo Finduilas može spasiti od njegove kobi . Tada Turin pohita u Nargotrond da spasi Finduilas , ali ga Zmaj začara i ubijedi ga da potraži svoju sestru u Dor-lominu , a Finduilas zarobljenu odvedoše . Turin dođe u Dor-lomin ,ali ne nađe Morvenu i Nienoru i shvati da ga je Glaurung prevario . Pođe onda da traži Finduilas , ali nađe samo njen leš . Ostade da živi u Bretilu , a za to vrijeme Morvena i Nienora pođoše u potragu za njim . Ali Glaurung ih presrete , a Nienora od njegovog pogleda izgubi pamćenje i lutaše kao luda na Amon Etiru . Pronađe je Mablung , ali ih pri povratku u Dorijat presretnuše Orci . Nienora pobježe brže od srne i trčeći je kidala svoju odjeću dok ne ostade sasvim naga . Dođe do humke Vilin djeve i pade u san i t tu je nađe Turin koji sebi dade ime Turambar , gospodar svoje sudbine . Turin joj dade ime Ninijela , Uplakana Djevojka , a ona bješe srećna jer je znala da je našla onog koga je tražila . Brandir ,jedan od Turinovih saboraca , bješe zaljubljen u Ninijelu , ali ona voljaše Turambara , ne sluteći da je to njen brat . I Turin se u nju zaljubi i oni se vjenčaše . Ninijela zače a Glaurung opet napade . Turin uz mnoge opasnosti ubi Glaurunga , ali od njegovog pogleda on pade skamenjen . Nienora dođe sa Brandirom na mjesto gdje je Turin stajao i Glaurung dok je umirao vrati joj pamćenje i otkri Turambarov identitet , a ona se baci sa litice Kabed-en-Arasa . Brandir koji je sve čuo i vidio vrati se i ispriča sve o Turinu i Ninijeli , misleći da je Turin mrtav . A kad Turin dođe i ču šta Brandir govori , on ga ubi i mišljaše da sve što je Brandir rekao bila laž . Mablung ga pronađe i tada Turin iz njegovog kazivanja shvati da je Brandir govorio istinu . Turin izvši samoubistvo bacivši se na vrh Gurtanga .
Morgot oslobodi Hurina i on ode u Hitlum . Ali ga ne dočekaše sa dobrodošlicom i on se uputi u Gondolin ali prekasno dođoše orlovi , a njegov uzvik čuše sluge Morgotove i to bješe prvo zlo Slobode Hurinove . Nađe Morvenu kod groba Hurinovog gdje ona izdahnu a on se uputi prema ruševinama Nargotronda gdje se nastani Mim . Tu ga Hurin nađe i ubi , a od svih blaga on uze Felagundovu ogrlicu i pođe u Dorijat . On baci ogrlicu pred noge Tingolu s bjesnim i ogorčenim riječima . Melijana mu ispriča istinu , a on podiže ogrlicu i pognuto je dade Tingolu .
Tingol zamoli Patuljke da u Ogrlicu ugrade Silmaril što oni rado prihvatiše , namjeravajući da zadrže Silmaril . Ali Tingol ,kad bjehu završili posao ,prozre njihove namjere i oni ga ubiše . Pobjegoše ali ih sustigoše Sindari i oteše im Ogrlicu , ali dvojica se spasiše . Ta dvojica koji se spasiše dođoše u Nogrod i ispičaše laži , a vojska Patuljaka napade Menegrot . Kako Melijana otide u Aman , njenog pojasa nestade a Menegrot Patuljci uništiše i opljačkaše . Ali dok su se vraćali , dočeka ih Dior sa Zelenim Vilenjacima i u svojoj poslednjoj borbi ubi vođu Patuljaka i ote Ogrlicu . Dior se oprosti sa svojim roditeljima i sa svojom ženom Nimlotom , sinovima Eluredom i Elurinom i kćerkom Elvingom ode u Menegrot . Posle nekog vremena dođe mu Ogrlica i to bješe znak da su Beren i Lutijena umrli , jer tolika ljepota Ogrlice na Lutijeni nije mogla da traje dugo . Ali zakletva nije mirovala . Sinovi Feanorovi napadoše Dorijat i počiniše Drugo Rodoubijanje . Od Diorove ruke pade sam Kelegorm , a tu pade i Kurufin i Karantir , a i sam Dior bješe ubijen i sa njim i Nimlota , dok njihovu djecu sluge Kelegormove ostaviše u šumi da umru od gladi . Maidros ih je tražio , ali nije uspio . Šta se desilo sa Eluredom i Elurinom niko ne zna , a Elvinga noseći Silmaril , pobježe sa ostacima Sindara do ušća Siriona .
Sin Huorov Tuor bješe izabran od strane Ulmoa da bude oruđe njegovih namjera . On mu usadi u srce nemir i Tuor napusti Bretil i vođen Labudovima dođe do Vinjamara gdje nađe oružje koje nekad Turgon ostavi po naređenju Ulmovom . Kad siđe na obalu pojavi se sam Ulmo i zapovjedi mu da potraži Gondolin , a za vodiča mu dade Voronvea, jedinog preživjelog od moreplovaca koje Turgon posla u Valinor . Uz pomoć ogrtača kojih im Ulmo podari , oni dođoše u Gondolin . Tuor kaza Turgonu Ulmoov savjet da što prije napusti svoj grad i da se spusti Sirionom do mora . Ali Turgon ne htjede da ga posluša i Tuor ostade u Gondolinu . Rodi se velika ljubav između Idrile i Tuora , a Turgon njihovu ljubav blagoslovi . Svi zavolješe Tuora osim Maiglina i njegovih tajnih sljedbenika . Iz ljubavi Idril i Tuora se rodi Earendil , Polu-Vilenjak , koji bješe nenadmašne ljepote , mudrosti i odvažnosti , a more je kao i njegovom ocu šumilo u ušima . Ti dani bjehu puni sreće i spokojstva , ali niko nije znao je Hurin svojim pozivima otkrio predio gdje se nalazi Gondolin . Idril obuze loš predosjećaj i ona nalaži da se napravi tajni put koji prolazi ispod ravnice i izlazi iza bedema i ona uspije da to bude u tajnosti i da ne dođe do Maiglinovih ušiju . Maiglin tragajući za rudama metala često je išao s druge strane brda , prkoseći Kraljevoj naredbi ijednog dana ga uhvatiše Orci i odvedoše u Angaband . Zbog žudnje prema Idril i mržnje prema Tuoru otkri Morgotu lokaciju Tongolina , a Morgot ga vrati u Tongolin da pomogne napadu iznutra . Najzad kad Earendilu bješe sedam godina , vojska Morgotova dođe i razori Gondolin . Na glavnom trgu Ehtelion ubi Gotmoga , ali i sam bješe ubijen . Turgon se zajedno sa svojim dvorom se sruši . Maiglin bješe zarobio Idrilu i Earendila , a Tuor ga baci sa zidina i poginu kao i njegov otac .Tada Tuor i Idril povedoše preživjele kroz prolaz koji ona bješe napravila , ali ih napadoše Orci i jedan Balrog . Iako Glorfindel ubi Balroga , sam takođe bješe ubijen ne bi se spasli da ne bi pomoći Torondorove . Tako predvođen Tuorom ostatak naroda Gondolina dođe do ušća Siriona i priključi se narodu Elvinge . A sin Fingonov Ereinion Gil-Galad bješe proglašen za Uzvišenog Kralja Noldora u Srednjoj Zemlji . Pred svoju starost Tuor sa Idril otplovi prema Zapadu i ne uđe više ni u jednu priču , ali smatralo da jedini od Ljudi on bješe pridružen starijoj rasi i Noldorima koje je volio i da je njegova sudbina razdvojena od sudbine Ljudi .
Earendil tada postade gospodar naroda koji življaše kraj Sirionovih ušća i uze Elvingu za ženu koja mu rodi dva sina Elronda i Elrosa, koji se zovu Polu-vilenjaci . Ali mu namjera da Valarima saopšti jade Ljudi i Vilenjaka nije davala mira pa uz pomoć Kirdana Earendil sagradi Vinglot , Pjenušavi Cvijet , najdivniji od svih brodova i otplovi za Valinor . Ali sinovi Feanorovi bjehu još uvijek živi i kad saznadoše da je Elvinga živa i da je kod nje Silmaril zatražiše da im se vrati Silmaril , ali kad Elvinga to odbi desi se treće i najokrutnije rodoubijanje . Amrod i Amras poginuše , a Elvinga nestade u moru . Ono malo preživjelih pridruži se Gil-Galadu dok Elrond i Elros ostadoše u zarobljeništvu Maglorovom , ali ih je gajio sa velikom ljubavi . Tako Maglor i Maidros ne dobiše dragulj ali on ne bješe izgubljen jer Ulmo izvuče Elvingu iz vode i dade joj obličje velike bijele ptice i ona odleti da traži Earendila . Ona ga nađe i zajedno sa Silmarilom na čelu krenuše za Valinor . Prođoše Začarana Ostrva i dođoše u zaliv Eldamar .
Tada se Earendil iskrca na obale Amana i naredi svojim pratiocima da ostanu na brodu , ali sa njim pođe Elvinga .
On otide sa Elvingov u dvore Valara i od njih u ime Vilenjaka i Ljudi zatraži oproštaj za Noldore i samilost za Ljude . Njegova molba bi uslišena , a njemu i Elvingi i njihovim potomcima bješe dat izbor da izaberu kojoj vrsti će da se priključe . Tada Valari dadoše jedan brod Earendilovim pratiocima i potjeraše ga na istok jakim vjetrom , a Vingilot posvetiše i gurnuše ga u nebeske okeane i Earendil je njime kormilario dok mu Silmaril bješe pričvršćen za čelo . Kada se u noći uzdiže prvi put , narod Srednje Zemlje ga ugleda i nazva Zvijezda Uzvišene Nade . Vojske Valara se iskrcaše u Srenju Zemlju i o njenom nastupanju ima malo priča jer nju činjaše sami Valari i Majari koji uzeše lijepa i strašna obličja , a uz njih su marširali Vanjari i Noldori koji ostadoše u Amanu . Zvuk truba Eonvea ispuni nebo , a zemlja se sijala od njihovog oružja i tresla pod njihovim koracima . Ta poslednja bitka Belerijanda se naziva Velika Bitka i Rat Bijesnih . Morgotu ne pomože čitava njegova vojska jer skoro svi Balrozi bijehu pobijeni , a Orci bjehu zbrisani kao prašina na vjetru . Ono malo što ostade od tri kuće Edaina borilo se na strani Valara , ali veliki dio ostalih je bilo na strani Morgota i Vilenjaci to ne zaboravljaju . Pred sam poraz Morgot posla Zmajeve krilate i vojska Valara bješe potisnuta . Ali Earendil dođe u svom brodu sa svim pticama nebeskim i ubi Ankalgona Crnog , najmoćnijeg od svih zmajeva , i on pade na Tangorodrim koji se sruši pri njegovom padu . Valari zarobiše Morgota , a Silamrile iz njegove krune izvadiše i njih je Eonve čuvao . Belerijand nestade pod morem od silnog bijesa Zapada , a Maglor i Maidros oteše preostala dva Silmarila . Podiječiše ih međusobno , ali uvidješe da je Eonve bio u pravu da zbog svojih nemilosrdnih djela ne zaslužuju djelo svog oca jer im Silmarili pekoše ruke . Ne mogući da izdrže bol , Maidros se baci sa Silmarilom u vatreni ponor , dok Maglor baci Silmaril u more i oni neće biti povraćeni do Posljednje bitke .
Valari i Teleri oprostiše Noldorima i kletva bješe pokopana , a mnogi od Vilenjaka otploviše u Valinor , dok u Srednjoj Zemlji ostadoše Kirdan , Keleborn sa Galadrijelom i Gil-Galad . A Morgot , pobježe u Bezvremenu Prazninu dok njegove sluge ostadoše u Srednjoj Zemlji da muče svijet .

Akalabet
Ovo je priča o nastanku i padu Numenora . Kao nagradu za njihova hrabra djela , Valari stvoriše Edainima ostrvo Numenor i produžiše im život , povećaše mudrost i bjehu viši od drugih Ljudi Srednje Zemlje . Tako počeše dani Dunedaina , Numenorejaca ,Kraljeva Ljudi . Potomcima Earendilovim Iluvatar je dao slobodu da izaberu sudbinu vrste kojom žele da žive .
Elrond izabra sudbinu Prvorođenih , dok Elros izabra sudbinu Ljudi i postade prvi kralj Numenora . U prijateljstvu sa Eldarima , Numenorejci napredovaše u nauci i zanatima , ali bjehu jedan miroljubiv narod . Valarima bješe dopustio Iluvatar da zadrže svoje kraljevstvo kao uspomenu na ono što je moglo da bude da ne bi kvarenja Melkorovog , a oni zabraniše Numonorejcima da plove na Zapad da ne padnu u iskušenje . Zbog toga oni ploviše na Zapad i pomogaše ljude u Srednjoj Zemlji .
Ipak je u srcima ljudi se javljala žudnja za besmrtnošću i srtah od smrti i njihova srca se otuđiše od Eldarai Valara . To se desi za vrijeme Tar-Kirjatana i Tar-Atanamira . Tokom vlasti Tar-Ankalimonovog Numenorejci se podjeliše na Kraljeve Ljudi , koji postaše oholi , pobuniše se protiv Valara i uzimaše danak od Ljudi Srednje Zemlje , dok druga mnogo manja grupa bjrhu Elendili , Vilin-prijatelji koji iako su ostali vjerni Kralju htjeli su da sačuvaju prijateljstvo Gospodara Zapada . Počeše da žive raskalašnim životom i gradili su svoja utvrđenja u Srednjoj Zemlji , dok Vjerni pomagahu Vilenjacima i Gil-Galadu u ratu sa Sauronom .
Sjenka se sve više uvlačila među Numenorejce i dvadeseti a i dvadesetdrugi potpuno prekinoše prijateljstvo sa Gospodarima Zapada . jer Ar-Gimilzor , dvadesetdrugi kralj , zabrani upotrebu Vilin-jezika i iskrcavanje brodova iz Ereseje , a Vjerne preseli na istok Numenora kod luke Romena odakle su plovili na sjeverne obale Srednje Zemlje . Najoholiji bješe Ar-Farazon od svih kraljeva Numenora i on natjera Saurona na predaju . Sauron bješe odveden na Numenor kao taoc i kao prisiljen ,ali u svojim mislima ovo je primio sa radošću jer je to bila njegova želja . On postade kraljev savjetnik i uvjeri ih da je Melkor ,Gospodar Tame , gospodar svega a da su Valari prevaranti a Eru izmišljena slika . Ali ne slijediše ga svi jer jedan od loze Elrosove ga prozre . Taj bješe Amandil sa svojim sinom Elendilom , čiji sinovi bjehu Izildur i Analion . Sauron nagovori kralja da posječe Nimlot ,Bijelo Drvo , ali Izildur spasi jedan plod sa njega . Mandil ga zasadi kad mladica izraste iz njega Izildur ozdravi od rana koje je zadobio u borbi sa stražarima . Kada Sauron ispriča laž da su Valari i Eldari besmrtni zbog zemlje u kojoj žive a ne da je zemlja besmrtna zbog njih . Ar-Farazon poče da smišlja plan o ratu protiv Valara , a kad Amandil saznade za ovo otplovi za Valinor , a Elendil po nalogu očevom okupi sve Vjerne i sagradi veliku flotu i na brodove stavi veliku količinu svoje baštine , među kojima bjehu Palantiri , svevidjeći kamenovi . Desi se da jednog dana Farazon otplovi sa svojom flotom i iskrca na obale Amana . Tada Valari prepustiše vlast nad Ardom . Iluvatar tada pokaza svoju moć i promjeni obličje svijeta . Jer on napravi veliku pukotinu u Moru između Amana i Srednje Zemlje i flote Numenora bjehu povučene u ambis , a Ar-Farazon sa svojim raticima bješe zakopan gdje leži zarobljen u Pećinama Zarobljenih do Posljedne Bitke i Sudnjeg Dana . A Numenor bješe potopljen i Valinor i Eresja bjehu odnijeti iz svijeta u carstvo skrivenog . Bilo da je Amandil zaista stigao u Valinor ili ne Valari poslaše veliki vjetar i talas koji odnese brodove Vjernih do obala Srednje Zemlje . Numenorejci osnovaše svoja kraljevstva u Srednjoj Zemlji i nastaviše rat protiv Sauron , koji ne bješe uništen u poniranju Numenora . jer on bješe Ainu koji se samo odreče svog fizičkog oblika i pređe u Barad-Dur gdje uze ponovo svoj Prsten i svoj mračni oblik .

O prstenovima moći i trećem dobu
Nakon pada Morgotovog , Belerijand završi pod morem , a Eldari koji ostadoše u Srednjoj Zemlji osnovaše svoja kraljevstva i naseliše istok Srednje Zemlje . Noldori osnovaše svoje kraljevstvo Eregion , dok se između Patuljaka Kazad-duma i zanatlija Gvait-i-Mirdaina , čiji vođa bješe Kelebrmbor sin Kurufinov ,razvi veliko prijateljstvo . Sauron žuđaše za vlašću kao i njegov bivši gospodar i on uze obličje najljepše koje je mogao i iđaše među Vilenjake . Iako Gil-Galad i Elrond upozoravahu na opasnost od njega , kovači Gvait-i-Mirdaina uz Sauronovu pomoć iskovaše Prstenove Moći . Ali Sauron tajno stvori jedan Jedinstveni Prsten da vlada svim ostalima i njihova moć bješe vezana za njega , a u taj Jedinstveni Prsten Sauron usadi veliki dio svog duha i moći . Vilenjaci čim postadoše svjesni Jedinstvenog i odbaciše svoje prstenove . Sauron bješe ljut i zahtjevaše da mu se vrati svi prstenovi . Tada počeše ratovi Vilenjaka i Saurona , u kome on ubi Kelebrimbora i povrati sve prstenove osim ona tri koja sam Kelebrimbor iskova i oni bjehu najmoćniji . Narja , Nenja i Vilja im bjehu imena , Prstenovi Vatre , Vode i Vazduha i u njih bjehu ugrađen rubin , dijamant i safir .
One koje Sauron uze podijeli drugim rasama . Devet dade Ljudima ,a sedam Patuljcima . Ljudi lako potpadoše pod njegovu vlast , a njihovi kraljevi koji su ga nosili postaše Utvare Prstena , Nazguli i Sauronove najmoćnije sluge . Patuljci bjehu žilavi i ne prihavtiše vladavinu Sauronovu ali prstenove iskoristše da se domognu bogatstva . Vilenjacima pomogoše u ovim ratovima Numenorejcima . Kad Elendil dođe sa svojim sinovima u Srednju Zemlju , oni osnovaše Sjeverno i Južno Kraljevstvo , Arnor i Gondor . Sagradiše brojna utvrđenja i pomoću Palantira bjehu u prednosti nad svojim neprijateljima . Kada Sauronova moć ojača on napade i zauze Minas Itil i uništi Bijelo Drvo , ali Izildur se spasi i ponijevši mladicu Drveta sa sobom povede ženu i sina brodom niz Anduin tražeći Elendila . Anarion odbrani Ozgilijat , ali bez pomoći on je znao da će da padne . Zato Elendil i Gil-Galad osnovaše Posljednu Alijansu Ljudi i Vilenjaka i njihova vojska krenu u Mordor i opkoli Barad-dur . Opsada je trajala sedam godina i mnogi padoše , među njima i Anarion . Na kraju sam Sauron izađe i u borbi sa Eledilom i Gil-Galadom ih ubi , a Elendilov mač Narsil se raspade u krhotine . Izildur dotrča tijelu svog oca i krhotinamanarsila odsiječe Jedinstvenog sa šake Sauronove i uze ga sebi . Sauron napusti svoje tijelo i pobeježe daleko i ne vrati se za dugo vremena . A Izildur ne htjede da uništi Prsten i zadrža ga kao nadoknadu za brata i oca i ode u Arnor . Ali Orci ga presretoše i ubiše , a Jedinstveni nestade u Anduinu . Kraljevstvo Arnora propade , a njegov narod postatde Narod Šuma , dok Gondor odolijevaše i podsjeti na Numenor . Ali moć Gondora oslabi a Nazguli zauzeše ponovo Minas Itil i bješe nazvan Minas Morgul . Ozgilijat bješe napušten a Minas Anor dobi ime Minas Tirit i u njemu je još raslo Bijelo Drvo . Tokom borbi sa Istočnjacima i Južnjacima dođoše Rohirimi , Gospodari Konja i oni pomogoše Gondoru ,a za nagradu dobiše dozvolu da nasele ravnicu Rohana . Poslije mnogo godina mira , Sauron se pojavi ponovo u Zelenoj šumi koja dobi ime Mrka šuma . Kada se zlo pojavi u Mrkoj šumi na zapadnim obalama se pojaviše Istari , koje ljudi nazvaše Čarobnjaci . Glavne među njima Vilenjaci nazvaše Kurunir i Mitrandir ,a Ljudi ih nazvaše Saruman i Gandalf . Prvo dođe Kurunir ,koji bješe vješt u kovanju i govoru i nastani se u Ortanku , kuli koju Numenorejci sagradiše u Izengardu . Potom dođoše Mitrandir , koji bješe savjetnik Vilenjaka , Radagast , koji bješe prijatelj svih ptica i zvjerinja i drugi od Istarija koji ne ulaze u priču . Mitrandir bješe najoprezniji i stalno upozoravaše na opasnost iz šume . Po prvi put se oformi Savjet Mudrih ili Bijeli Savjet , a na čelo tog savjeta dođe Kurunir . Sauron bješe istjeran iz Dol Guldura , ali prekasno jer se vrati u Mordor i ponovo sagradi svoju kulu Barad-dur a uze svoje obličje crvenog oka . Kurunir postade u srcu izdajnik jer ga je privlačila moć Jedinstvenog koji bješe izgubljen . I desi se da Prsten pronađe onaj od koga se to najmanje očekivalo i odnese ga u zemlju Perianata , zemlju Malih Ljudi , Polušana . Sauron posla svoje Nazgule po prsten i rat otpoče . Dve bitke se odigraše . Prva bješe u Rohanu i Kurunir bi oboren , a druga pred Minas Tiritom i kad više ne bješe nade , Frodo Polušan , koga Mitrandir posla do Planine Usuda , i on baci Jedinstveni u Vatru u kojoj je iskovan . Sauron bješe potpuno poražen i iščeze a svijet za Vilenjake posive i oni otploviše u Valinor .

Povratak na vrh