MOJA POEZIJA

 

    Pesma "Moja poezija" je programska pesma u kojoj su pesničkim sredsvima izložena Dučićeva shvatanja poezije, njene funkcije i značaja. U suštini pesnikovog pogleda na poeziju je larpurlatizam: umetnost radi umetnosti, poezija radi poezije; pesma mora isključivo da služi umetničkim ciljevima (lepoti), a ne društvenim ili političkim. Ona označava raskid sa dotadašnjim pevanjem i okretanje parnasizmu i simbolizmu. On želi da njegova poezija bude mirna, hladna, lepa, gorda, tužna, čedna, ravnodušna. Svim ovim epitetima smešta poeziju u poseban svet, po strani i iznad svakidašnjice.

 

 

 

 

 

 

 

 

nazad