ZALAZAK SUNCA

 

    Zalazak sunca je uvodna pesma u iz ciklusa "Senke po vodi". Objavljena je 1901. godine, dakle u vreme kada pesnik pravi zaokret u svome pevanju, okrećući se iskustvima i dostignućima francuskog parnasizma i simbolizma. U njoj je na najbolji mogući način izvršena sinteza dveju motiva- žene (ljubavi) i prirode, ali još više: ona je , najzad izraz suštine simbolizma: da se čovek oslobodi konkretnog i prostornog i vremenski bliskog pa da se uputi u predele maštanog, dalekog i vječnog, da se iz realne stvarnosti predje u maštu. Ispevana je u četiri oktave. To je zaista rijetka strofa, ali su u njoj ispevane još tri pesmeovog ciklusa. Prisutba je priča - neki dogadjaj, ličnost, ambijent.

 

 

 

 

 

 

nazad