KVIZ

 

 

    1. Koje je godine I. Andrić objavio tri romana?

  1. 1944.

  2. 1945.

  3. 1946.