1. Desanka Maksimovic je rodjena:

a. 1898. godine

b. 1892. godine

c. 1890. godine